Dansk Biografisk Leksikon

M.J. Davidsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

M.J. Davidsen, Meyer Joseph Davidsen,  5.7.1861-15.6.1926, ingeniør, cementtekniker. Født i Kbh. (Mos.), død i Paris, begravet i Kbh. (Mos. vestre). D. tog polyteknisk adgangseksamen 1877 og blev 1883 polyteknisk kandidat i anvendt naturvidenskab (hovedfag kemi). Indtil 1887 var han ansat som kemiker ved Ystad Sukkerraffinaderi og havde derefter kortere ansættelser i sukkerindustrien i Tyskland og Frankrig. 1890 stiftede han i Paris sammen med cand. polyt. W. Konow ingeniørfirmaet Konow & £., som særlig arbejdede med formalingsmaskiner, og som snart blev repræsentant i Frankrig for F. L. Smidth & Co. Fra 1892 videreførte D. firmaet alene, og 1918 gik det over til et aktieselskab, Société anonyme des andens etablissements Davidsen med D. som leder. Da D. 1893 fik patent på en kontinuerlig formalingsmaskine, den såkaldte rørmølle som skaffede ham guldmedalje på verdensudstillingen i Paris 1900 overdrog han rettighederne til F. L. Smidth & Co. som netop havde patenteret den såkaldte sandcement. Til dennes fremstilling udnyttedes D.s rørmølle som videreudvikledes til Dana rørmøllen der blev en meget stor salgsartikel og fandt anvendelse i fabrikker og miner over hele verden. D. fortsatte sin opfindervirksomhed: 1898 patenterede han en centrifuge, og under verdenskrigen opfandt han en brandbombe til udkastning fra flyvemaskiner. Efter krigen oprettede F. L. Smidth & Co. en egen afdeling i Frankrig og forbindelsen med D. ophævedes, men han bevarede til det sidste et venskabeligt forhold til og en stor interesse for det danske firma. D. deltog 1917 i stiftelsen af Société anonyme Emaillerie Moderne og opførelsen af en fabrik for emaljevarer ved Bordeaux, men selskabet måtte likvidere 1921, og D. led herved et betydeligt tab. D. var i sine velmagtsdage en kendt skikkelse i den danske koloni i Paris hvor han i sit store og gæstfri hjem modtog ikke blot erhvervsfolk og teknikere, men også mange kunstnere, forfattere og idrætsfolk.

Familie

Forældre: silke- og klædehandler Salomon D. (1803-66, gift 1. gang med Mathilde Levy, 1820-46) og Hanne Levy (1818-65). Gift 1. gang 16.7.1901 i Kbh. med Jeanne Salzard, født 21.8.1883 i Paris, d. af Hubert S. og Agathe Millot. Ægteskabet opløst 1915. Gift 2. gang 6.4.1915 med Gerda Krüger, født 6.12.1885 i Kbh. (Garn.), d. af cand. jur., senere overretssagfører Axel Theodor Hassing (1860-1933, gift 2. gang 1900 med Valborg Cathrine Kastrup, 1874-1953, sep. 1925) og Signe Hein (1868-1932, ægteskabet opløst 1889, gift 2. gang 1890 med overretssagfører Waltherjohannes K., 1860-1930; adopt. af stedfaderen 1895). Ægteskabet opløst 1917.

Udnævnelser

R. 1910. DM. 1921.

Ikonografi

Tegn. af Poul Mik-Meyer, 1919.

Bibliografi

Nekrolog af [T. Voge]l-[Jørgense]n i Ingeniøren XXXV, 1926 329f. Marcus Rubins brevveksl. 1870-1922, udg. Lorenz Rerup I-IV, 1963.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Bordeaux
by i SV-Frankrig; 229.900 indb. (2005). Ad ...Artikel i Den Store Danske
brandbombe
bombe forsynet med en substans, som ved anslag a ...Artikel i Den Store Danske
naturvidenskab
den del af den videnskabelige forskning, som ...Artikel i Den Store Danske
aktieselskab
A/S , erhvervsdrivende juridisk person , hvis ...Artikel i Den Store Danske
centrifuge
... en maskine, hvori en beholder bringes i hurtig ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PVind
17/07/2011
  • Læst 413 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki