Dansk Biografisk Leksikon

N.J. Nielsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

N.J. Nielsen, Niels Jørgen Nielsen,  22.6.1877-4.12.1969, ingeniør, bygningsstatiker. Født på Bjerne Mark, Horne sg. ved Fåborg, død i Kbh. (Højdevang), begravet Vor Frelsers kgd. N. kom til søs som skibsdreng 1891 og sejlede som sømand til 1898. 1899 tog han styrmandseksamen fra Fanø navigationsskole og fik lyst til at læse videre. 1902 tog han studentereksamen, 1903 blev han cand.phil. og 1907 cand.poiyt. som bygningsingeniør. Efter eksamen kom han til firmaet Christiani & Nielsen hvor han først gjorde tjeneste i Kbh. og Århus og derefter 1909-11 i firmaets afdeling i Hamburg. Fra foråret 1911 var han ingeniør hos The Trussed Concrete Steel Company i New York. 1912 kom han tilbage til Christiani & Nielsen. – N.s første ingeniørår faldt sammen med jernbetonens barndom. Han fik sammen med firmaets to chefer stor betydning for udviklingen af dansk jernbetonpraksis. Allerede 1908 arbejdede han med den islandske bro over Fnjoskå elven, en buebro med 52 m spændvidde, dengang et usædvanligt bygværk, og man arbejdede i hans tid også med cirkuskuplen i Kbh. (1914-15) der har ca. 40 m spændvidde. – N. påbegyndte i 20erne egen rådgivende ingeniørvirksomhed i Kbh. Den voksede støt gennem årene, og han specialiserede sig navnlig i større jernbetonkonstruktioner inden for byggeriet. Han projekterede bl.a. konstruktionerne i Dansk ingeniørforenings hus både før og ved genopbygningen efter krigen, og han opfandt en ny konstruktion af etagedæk, en mere økonomisk videreudvikling af de kendte padde-hattedæk hvis beregning han i øvrigt bidrog til at afklare. – N. var en udpræget videnskabelig begavelse. Hans doktorafhandling fra 1920 var den første inden for bygningsområdet, Bestemmelse af Spændinger i Plader ved Anvendelse af Differensligninger, hvor der anvendtes differensligninger for todimensionale problemer for beregning af plader, og afhandlingen anses for grundlæggende. N. skrev endvidere forskellige andre afhandlinger. – N. var medstifter af Dansk selskab for bygningsstatik 1928, censor ved Danmarks tekniske højskole i jernbeton 1920-44, og i bærende konstruktioner 1944-60. 1937 blev han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber (stiftet s.å.), og udnævntes 1957 til æresmedlem af Dansk selskab for bygningsstatik.

Familie

Forældre: husmand Jørgen N. (1836-1925) og Anne Marie Jensdatter Knudsen (1839-1918). -5.6.1908 i Næsby ved Sorø med cand.phil. Rigmor Pedersen, født 19.1. 1883 i Næsby, død 9.10.1962 i Kbh. (Højdevang), d. af lærer Knud Olsen P. (1854-1939) og Birgithe Jeanette Laurine Clausen (1854-1932).

Bibliografi

P. M. Frandsen i Polytekn. t. X, 1929 227-31. Chr. Ostenfeld i Bygningstekn. medd. XLI, 1970 7-11 (heri bibliografi).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
spændvidde
fri spændvidde , afstanden mellem de vægge ...Artikel i Den Store Danske
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske
bygningsingeniør
person, som er højere teknisk uddannet inden for ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
PHBen
18/07/2011
PVind
18/07/2011
  • Læst 400 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki