Dansk Biografisk Leksikon

Morten Wormskiold

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Morten Wormskiold,  16.1.1783-29.11.1845, naturforsker, samler. Født i Kbh. (Nic), død på Gavnø, begravet i Vejlø. W. blev student 1801, privat dimitteret, og cand. jur. 1805. Han studerede derefter botanik hos J. W. Hornemann og deltog i dennes rejse til Norge 1807. N.å. blev han løjtnant i det sjællandske skyttekorps, og 1812-14 drog han på en videnskabelig rejse til Grønland med ophold i Godthåb og Frederikshåb. Hans udbytte var stort, og han fandt flere nye plantearter der er beskrevet og afbildet i Flora Danica. Hans botaniske journal fra rejsen blev udgivet af Eug. Warming 1889 (Vid. Medd. Naturh. For.). Da en russisk ekspedition til Stillehavet og Beringsstrædet under kommando af Otto v. Kotzebue 1815 på udrejsen kom til Kbh. blev W. ansat som medhjælper for ekspeditionens naturforsker Adalbert v. Chamisso, og han fik af kongens kasse bevilget 400 rdl. til indsamling af naturalier til vore museer. Det viste sig imidlertid at alt hvad der samledes skulle tilhøre ekspeditionen, og det kom derover til stridigheder mellem W. og v. Kotzebue der endte med at W. blev sat af i Petropavlovsk i Kamtschatka. I begejstrede breve til Hornemann havde han skildret alt det nye han så (udtogsvis meddelt i Dansk Lit.-Tid. 1816-18), men modgangen gjorde ham tavs, og man ved kun lidt om hans ophold i Kamtschatka fra 1816 til 1818, da det lykkedes ham at komme hjem på et russisk skib rundt om Asien og Afrika. Han kom til Kbh. med en ret betydelig plantesamling og blev der hyldet som den første danske jord-omsejler, men han var blevet "underlig", og end ikke Hornemann fik adgang til hans herbarium der senere ødelagdes ved en ildebrand. Efter sin hjemkomst beskæftigede han sig ikke mere med naturhistoriske studier. – En slægt af blomsterplanter og en algeslægt er kaldt Wormskioldia.

Familie

Forældre: sekretær, senere konferensråd Peder W. (1750-1824) og Margrethe M. de Teilman (1757-1837). Ugift. – Bror til Ingeborg Christiane Rosenørn.

Ikonografi

Tegning.

Bibliografi

Danm.s adels årbog XLV, 1928 II 167. Eug. Warming i Vidensk. medd. fra den naturhist. foren., 1889 253-81. J. K. Rosenørn-Teilmann: Om slægten Wormskiold, 1902 27-32. Carl Christensen: Den danske botaniks hist. I, 1924-26 242f; II, s.å. 163 (bibliografi).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Frederikshåb
det danske navn for byen Paamiut i Sydgrønland. ...Artikel i Den Store Danske
Godthåb
dansk navn for Grønlands hovedby, Nuuk . ...Artikel i Den Store Danske
Petropavl
(russisk Petropavlovsk ), provinshovedstad i de ...Artikel i Den Store Danske
Beringsstrædet
strædet mellem Asien og Nordamerika, 86 km bredt ...Artikel i Den Store Danske
Adalbert
d. 16.3.1072, ærkebiskop af Hamburg-Bremen f ...Artikel i Den Store Danske
naturalier
naturprodukter, ofte levnedsmidler eller andre fysis ...Artikel i Den Store Danske
blomsterplanter
planter, der formerer sig ved frø knyttet til særlig ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CChr
18/07/2011
  • Læst 386 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki