Dansk Biografisk Leksikon

Aage Bjerre

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Aage Bjerre,  3.7.1868-29.1.1954, stadsingeniør. Født på Sandholm ved Lillerød, død i Lyngby, urne sst. på kgd. i familiegrav. B. tog 1885 polyteknisk adgangseksamen og blev 1891 cand. polyt. (bygningsingeniør). S.å. blev han assisterende ingeniør ved Kbh.s brolægnings- og vejvæsen og ansattes 1894 som fuldmægtig sst. 1.6.1897 blev han fuldmægtig ved vandforsyningen, og 1898 kom han til stadsingeniørens direktorat som ekspeditionssekretær; jan. 1907 blev han afdelingsingeniør sst. og 1927 stadsingeniør. Denne stilling beklædte han til 1936. – Omkring århundredskiftet havde B. i England studeret spildevandsafledning, især med henblik på den biologiske rensning af spildevandet, og den tekniske hygiejne var alle dage en af hans hovedinteresser. Fra 1911 var han censor i dette fag ved Danmarks tekniske højskole. I 1907 havde han sammen med G. Jochimsen fået 1. præmie i en konkurrence om en afvandingsplan for Gentofte kommune. Hans anden store interesse var byplanlægning. I 1909 fik han 2. præmie for et projekt til gade- og bebyggelsesplan for Københavns ydre distrikter. En række kommuner benyttede ham i tidens løb som rådgiver vedr. bebyggelsesplaner, han var ofte dommer i byplankonkurrencer, var medstifter af Dansk byplanlaboratorium 1921 og medlem af dettes arbejdsudvalg til 1926, var formand for udvalget til afholdelse af byplanmøder 1924–34 osv. Han skrev gennem årene talrige tidsskriftartikler, bl.a. i Ingeniøren, Maanedsskrift for Sundhedspleje o.a. om sine interesser der foruden de nævnte også vedrørte æstetiske og sociale forhold.

Familie

Forældre: proprietær, senere vinhandler Johannes B. (1843–1919) og Inger Marie Emilie Brønniche (1846–1916). -29.4.1898 i Valby (Jesusk.) med Edle Louise Bentzen, født 26.9.1870 i Kbh. (Trin.), død 4.2.1964 på Nybrogård, Gladsaxe, d. af cigarfabrikant Julius Konstantin B. (1835–1918) og Charlotte Marie Amalie Holders (1841–1922).

Ikonografi

Foto (Stadsingeniørens direktorat).

Bibliografi

Charles I. Schou i Dansk arkitektforenings t. (Bygmesteren), 1927 31. O. Forchhammer i Stads- og havneingeniøren, 1936 86f.

Læs også om Aage Bjerre i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Aage Bjerre
Aage Bjerre
1868-1954, dansk ingeniør. Stadsingeniør i København ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske
Lillerød
administrations- og kommunecenter for Allerø ...Artikel i Den Store Danske
ekspeditionssekretær
(af lat. ekspedition + sekretær ), stilling, som ...Artikel i Den Store Danske
Ingeniøren
Nyhedsmagasinet Ingeniøren , teknisk nyhedsa ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SiJe
17/07/2011
  • Læst 464 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki