Dansk Biografisk Leksikon

Palle Bruun

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Palle Bruun,  10.5.1873-21.10.1910, vandbygningsingeniør. Født i Kbh. (Holmens), død sst., urne på Holmens kgd. B. blev student 1891 fra Herlufsholm og cand. phil. n.å. 1898 blev han cand. polyt. som bygningsingeniør og kom umiddelbart herefter til vandbygningsvæsenet hvor han til sommeren 1899 var beskæftiget ved Esbjerg havn. Efter i det følgende år at have været beskæftiget ved forskellige mindre arbejder kom han 1.8.1900 som assisterende ingeniør ved vandbygningsvæsenet til kystsikringsarbejderne på Agger tange og forblev her til 15.5.1906; fra 1904 havde han tillige tilsyn med havneanlæggene i Skagen. I de følgende tre år studerede han havneforholdene på Færøerne og udarbejdede en fortrinlig oversigt herover. Ved konkurrencen om professoratet i vandbygning ved Polyteknisk læreanstalt efter C. Ph. Tellers død 1909 blev B. der konkurrerede med Y. H. Dahlstrøm og G. Schønweller den foretrukne og blev professor 1.7. s.å. Skønt han døde allerede n.å., har man dog fra hans hånd en Lærebog i Vands Bevægelse, 1910, hvori særlig afsnittene om vandets strømmende bevægelse og bølgebevægelsen nyder megen anseelse og ligesom det på selvstændige iagttagelser og slutninger baserede afsnit om materialvandring vidner om hans indgående kundskaber og store praktiske erfaring. Sammen med den senere professor J. Munch-Petersen og ingeniør H. P. Meden fik B. 1906 Den tekniske forenings pris for besvarelsen af en opgave angående sikring af Møns klint mod havets angreb.

Familie

Forældre: kaptajn, senere kontreadmiral Carl B. (1834–1911) og Ida Vilhelmine Rottbøll (1841–82). Ugift.

Ikonografi

To mal. af M. Ancher, det ene 1905. Mal. af Jul. Paulsen, 1910. Foto.

Bibliografi

Univ.s årbog 1908–09, 1913 867f- Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen: Patriciske slægter III, 1915 56. – J. Munch-Petersen i Ingeniøren 1910 357. Alba Schwartz: Skagen, 1913. Studenterne fra 1891, 1916.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
bygningsingeniør
person, som er højere teknisk uddannet inden for ...Artikel i Den Store Danske
Agger
by ved vestkysten i det sydlige Thy, nord for ...Artikel i Den Store Danske
vandbygning
bygning af anlæg i forbindelse med vand, fx havne ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PVind
17/07/2011
  • Læst 624 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki