Dansk Biografisk Leksikon

Georg Mandahl-Barth

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Georg Mandahl-Barth, Georg Daniel Mandahl-Barth,  18.8.1910-19.4.1994, zoolog. Født i Kbh. (Hellig Kors). Siden barndommen har M.-B. interesseret sig for snegle. Han blev student fra Østre Borgerdyd-skole 1929 og magister i zoologi 1936. N.å. blev han, allerede inden åbningen af Danmarks akvarium i Charlottenlund, ansat her som inspektør. På opfordring fra World Health Organization kom M.-B. fra 1950 tillige med i bekæmpelsen af den frygtede og vidtudbredte tropesygdom bilharziose (Schistosomiasis) der forårsages af fladorme som har ferskvandssnegle som mellemvært. M.-B. har været på talrige studie- og indsamlingsrejser i Afrika og forestod fra 1951 "WHO Snail Identification Centre, Charlottenlund" der bestemmer snegle indsendt af feltarbejdere i Afrika og af forskere. 1964 opførtes ved Danmarks akvarium Dansk bilharziose laboratorium der bekostedes af Knud Højgaardfonden og hvis drift især har været dækket af Danida, WHO og U.S. National Institute of Health. M.-B. var leder fra 1964-78, og forskningen har fra laboratoriets start især været koncentreret om snylternes og sneglenes taksonomi, snylternes larveøkologi og deres relationer til mellemværtsneglene samt til beslægtede arter som ikke bliver inficeret og som derfor vil kunne anvendes til biologisk bekæmpelse ved at udkonkurrere mellemværterne. Hertil kommer servicefunktioner og undervisning af ulandsstipendiater.

Frem til ca.1950 skrev M.-B. artikler om akvarie-teknik, en halv snes afhandlinger om fritlevende og parasitiske snegle samt disputatsen om de primitive helicide landsnegle fra Madeira; den var antaget og forelå trykt i Tyskland 1943, men dukkede først op - som "krigsbytte" - i Luxembourg i 1951, hvorefter doktorgraden tildeltes ham uden forsvar. Fra 1954 publicerede M.-B. udelukkende om afrikanske snegle, indledt med bogen The Freshwater Mollusks of Uganda and Adjacent Territories og 1958 fortsat med den store, skelsættende afhandling Intermediate hosts of Schistosoma - African Biomphalaria and Bulinus, om den komplicerede systematik og økologi hos de to snegleslægter der i Afrika optræder som mellemværter. Foruden en række mindre afhandlinger kom 1973-78 fem håndbøger under fællestitlen A Field Guide to African Freshwater Snails. Sammen med M. Højgaard skrev M.-B. 1942 Fra Fiskenes Verden, og i 50erne udgav han flere populære håndbøger på Politikens forlag. - Æresmedl. af Cercle zoologique congolais 1954. Novoprisen for udvikling af en metode til biologisk kontrol af bilharziosesnegle, 1975.

Familie

Forældre: overretssagfører Erling Daniel Barth (1881-1969) og Kristine Martine Mandahl (1885-1957). Gift 24.6.1936 i Kbh. (b.v.) med fysioterapeut Gudrun Muchitsch, født 2.8.1910 i Århus, d. af buntmager Julius M. (1863-1918) og Caroline Henriette Møller (1867-1950). Navneforandring 1917.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1951 176.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
biologisk bekæmpelse
... biologisk kontrol , udnyttelse af naturli ...Artikel i Den Store Danske
Charlottenlund
bykvarter i Gentofte Kommune nord for Københav ...Artikel i Den Store Danske
Danida
DANIDA , Dan ish I nternational D evelopment A ...Artikel i Den Store Danske
bilharziose
sneglefeber , schistosomiasis , sygdom, der sk ...Artikel i Den Store Danske
Uganda
republik i Østafrika, tidligere britisk koloni; ...Artikel i Den Store Danske
ferskvandssnegle
arter af forgællesnegle og lungesnegle, som lever i ...Artikel i Den Store Danske
landsnegle
landlevende snegle, tilhører gruppen lungesnegle . ...Artikel i Den Store Danske
World Health Organization
Verdenssundhedsorganisationen , se WHO . ...Artikel i Den Store Danske
Georg Mandahl-Barth
Georg Daniel Mandahl-Barth , 18.8.1910-19.4.199 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Wolff
18/07/2011
  • Læst 535 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki