Dansk Biografisk Leksikon

Johannes Keiding

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Johannes Keiding,  6.7.1918-12.9.2006, zoolog. Johannes Keiding blev student 1937 fra Ordrup gymnasium og tog 1945 skoleembedseksamen i zoologi med speciale i vandmider som han skrev et par mindre afhandlinger om (1943 og 1948). Allerede 1944 blev han ansat ved Teknologisk instituts skadedyrlaboratorium, senere Statens skadedyrlaboratorium, blev 1948 afdelingsbestyrer og 1967 afdelingsleder sst. Han var leder af laboratoriets insektafdeling til pensioneringen i 1988. Under en ni måneders studierejse til England og USA 1947 for at lære om de nye vidundermidler til insektbekæmpelse, DDT o.a., hørte han at der i Nordsverige var fundet stuefluer, på hvilke midlerne ikke virkede. Hjemkommen undersøgte han 1948 stuefluer på en række danske gårde behandlet med disse gifte og fandt en høj grad af resistens (modstandsdygtighed mod giftene). Johannes Keiding tog nu hele spørgsmålet om fluernes resistens op og blev efterhånden en international centralfigur i problemerne omkring resistens, dens årsager og mulighederne for at imødegå den. Ikke blot Johannes Keiding, men de danske fluer blev verdenskendt; danske fluestammer danner grundvolden i talrige laboratorieundersøgelser i andre lande, fordi danske stuefluer særlig let udvikler resistens og Johannes Keiding etablerede derfor en samling af resistente stammer i sit laboratorium. Med skiftende medarbejdere benyttede han dette forhold til undersøgelse af arvelighedsforholdene og selektionens betydning for opbygning af resistens mod en lang række gifte og til forsøg over muligheder for nedbrydning af resistensen, trykt i afhandlinger, kongresberetninger og mødereferater for De forenede nationers World Health Organization (WHO) og Food and Agriculture Organization (FAO). Siden 1972 er Statens skadedyrlaboratorium ved K.s indsats officielt WHO-centrum for "insecticide resistance". 1961–62 var K. ansat som konsulent ved WHOs hovedkvarter i Geneve og berejste Mellemøsten og Afrika (senere atter Mellemøsten, 1968 Malaya og 1979 Kina), ligesom han siden 1970 afholdt kurser i udviklingslandene for WHO og DANIDA. I populær form resumerede Johannes Keiding resistensproblemerne i Resistens I og II i Naturens verden, 1975, og fagligt i Resistance in the housefly in Denmark and elsewhere i David L. Watson and A. W. A. Brown, Pesticide Management and Insecticide Resistance, 1977, især baseret på danske stuefluer. 1976-88 var Johannes Keiding medlem af den permanente komité for de internationale entomologkongresser. Også i naturfredningen var han aktiv, bl.a. i oprettelsen 1978 af et udvalg for "grønne stier" under Naturfredningsforeningen.

Familie

Johannes Keiding blev født i Bisserup (Holsteinborg) og døde i Hørsholm.

Forældre: cand.pharm., senere direktør Johannes K. (1887–1965) og Frederikke Levinsen (1889–1966). Gift 14.8.1943 i Odense (Gråbrødre hosp.k.) med socialrådgiver, senere lærer Karen Dahl Madsen, født 19.12.1917 i Odense, død 2004, d. af overretssagfører Niels Peder M. (1878–1955) og Anna Laura Marie Jensen (1891–1977).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

S. L. Tuxen: Dansk entomol. bibliografi 1936–77 (manus. på Zool. mus.).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
skoleembedseksamen
universitetsuddannelse, beregnet på latinskole-, sen ...Artikel i Den Store Danske
World Health Organization
Verdenssundhedsorganisationen , se WHO . ...Artikel i Den Store Danske
Malaya
Vestmalaysia , Malaysias del af Malaccahalvøe ...Artikel i Den Store Danske
Nedbrydning
... dekomposition , af døde planter, dyr og a ...Artikel i Den Store Danske
permanente
(se permanentbølgning ), behandle hår med permanent ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
18/07/2011
SLT
18/07/2011
  • Læst 591 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki