Dansk Biografisk Leksikon

Knud Paludan

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Knud Paludan, Knud John Paludan,  2.11.1908-11.9.1988, zoolog, museumsbestyrer. Født i Svanninge. P. blev student fra Herlufsholm 1927 og magister i zoologi (ornitologi) 1933. Da det ikke var muligt at få en stilling, tog han 1935 fat på lægestudiet og blev cand.med. 1941. N.å. søgte og fik han stillingen som læge på Christiansø. Med de få patienter blev der god tid til fuglestudier, og samtidig var P. videnskabelig assistent ved naturfredningsrådet og førte opsyn med fuglereservatet. 1947-49 deltog han i 3. danske centralasiatiske ekspedition til Afghanistan og samlede mere end 1800 fugleskind. Efter endnu et år ved naturfredningsrådet blev P. 1951 ansat som leder af fuglevildtafdelingen på Vildtbiologisk station, Kalø, og var derefter 1962-78 museumsbestyrer ved Jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm. – P.s videnskabelige produktion indledtes under den senere del af zoologistudiet bl.a. med flere systematiske afhandlinger (sammen med tyske ornitologer) om fugle fra en tysk ekspedition til Ny Guinea. 1936 forelå bearbejdelsen af fuglene fra O. Olufsens Niger-ekspedition 1927, og 1938 og 1940 to arbejder om iranske fugle på grundlag af iagttagelser og indsamlinger under hans ekspedition til Iran 1935. Opholdet på Christiansø udmøntedes i en bog om alken (1947) og disputatsen om sølv- og sildemågens ynglebiologi, bl.a. med påvisning af en meget stor dødelighed som følge af sølvmågens optræden som ægrøver. Fra perioden på Kalø foreligger en række vildtbiologiske arbejder om agerhøne, fasan, knopsvane, edderfugl og grågås, suppleret med bogen Jagt og vildt, 1967, arbejder der betød en afklaring af forholdet mellem jæger og vildt som har afspejlet sig i love og bestemmelser. P.s største publikation er On the birds of Afghanistan, 1959, det nu klassiske standardværk om landets fugleliv. Endelig har P. bidraget til flere zoologiske samleværker. – P. var medlem af naturfredningsrådet og reservatrådet 1965-72, af The International Committee for Bird Preservation 1966-77 og af bestyrelserne for Zoologisk have og Dansk ornithologisk forening.

Familie

Forældre: planteskoleejer Otto Edvard P. (1879-1952) og Else Marie Rasmussen (1877-1950). Gift 21.12.1935 i Kbh. (b.v.) med Eva Sonja Hasselbalch, født 28.2.1912 i Egeslevmagle, d. af godsejer Hans Christian H. (1877-1932) og Junis Margrethe Wulff Olsen (1879-1944).

Udnævnelser

R. 1952. R.1 1967.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s. univ. nov. 1951 188f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Christiansø
(efter Christian 5. ), beboet klippeø i Øs ...Artikel i Den Store Danske
Paludan
danske slægter, hvis navn er en latinisering af ...Artikel i Den Store Danske
dødelighed
dødshyppighed i en befolkning. Om dødelighed ind ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Wolff
18/07/2011
  • Læst 585 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki