Dansk Biografisk Leksikon

Will Lundbeck

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Will Lundbeck, William Lundbeck,  16.10.1863-18.5.1941, zoolog. Født i Ålborg, død i Lyngby, begravet på Frbg. (Solbjerg). L. var udlært urmager inden han som 23-årig tog studentereksamen (privat dimitteret) og begyndte at læse zoologi med interesse for insekter. 1889 og 1890 berejste han for Grønlandskommissionen Grønlands vestkyst for at indsamle insekter, hvilket ikke var sket siden Otto Fabricius" tid. Det meget store materiale med talrige for videnskaben nye arter blev delvis bearbejdet af ham selv i Videnskabelige Meddelelser fra Dansk naturhistorisk Forening, 1896-1900, efter at han i Entomologiske Undersøgelser i Vest-Grønland, 1891, havde beskrevet selve rejsen. 1892 og 1893 deltog L. i fiskeriundersøgelserne ved Island (journaler på Zoologisk museum) og tog magisterkonferens 1895. Umiddelbart derefter, 1895-96, var han med som zoolog på Ingolf-ekspeditionen i Nordatlanten. 1896-1902 var han knyttet til Dansk fiskeriforening som sekretær og redaktør og blev 1904 ansat som assistent ved Zoologisk museums 2. afdeling, den marine. Han havde da allerede påbegyndt en bearbejdelse af de på Ingolf-ekspeditionen indsamlede havsvampe og publicerede 1902-10 tre bind Porifera der vel ikke giver anledning til nye systematiske synspunkter, men som med de udførlige beskrivelser, også af karakterer hvis betydning først senere blev erkendt, og de talrige minutiøst udførte tegninger hører til det bedste der er skrevet om havsvampe.

1910 blev L. inspektør for 3. afdeling, leddyr-afdelingen, og kunne nu helt hellige sig entomologien. Han havde allerede i mange år gjort intensive indsamlinger af fluer over hele landet og havde 1907-10 publiceret de tre første bind af det stort anlagte, på engelsk skrevne arbejde Dipiera Danica der for forste gang siden R. C. Stægers tid tog den danske fluefauna under indgående behandling. Indtil 1927 kom syv bind af dette værk der ved sine omhyggelige og udførlige beskrivelser fik international betydning; sygdom hindrede fortsættelsen. L. var en fremragende systematiker med et skarpt blik for de afgorende morfologiske forskelle, enten det så drejede sig om fluer eller havsvampe. Han var desuden en eksempelløst flittig indsamler. Hans grønlandske indsamlinger beløb sig til adskillige tusinde eksemplarer, alle nålede og etiketterede af ham selv, hans danske fluesamling var på 50.000 individer. Den kom efter hans død til Zoologisk museum og er siden blevet flittigt benyttet af udenlandske specialister. Men L. havde også sans for dyrenes biologi; dette kommer lejlighedsvis til orde i Diptera Danica samt især i afhandlingen On the biology of Sciomyzidae, 1923, om de i ferskvandssnegle snyltende kærfluer hvis biologi han var den første der beskrev. Endelig skrev han 1914 i Mindeskriftet for Japetus Steenstrup en betydelig artikel om havtægerne, The eggs and egg-deposition of Halobates. baseret på J. Steenstrups forstudier.

Familie

Forældre: rebslagermester Ole Andreas L. (1815-91) og Regina Elisabeth Schwarz (1822-1904). Gift 1. gang 11.4.1896 på Frbg. med Betty Hanna Caroline Wildner, født 20.10.1864 i Korsør, død 7.9.1903 på Frbg., d. af malermester Carl Frederik Emil W. (1833-79) og Hanna Caroline Olsen (1829-81). Gift 2. gang 30.3.1912 på Frbg. med Elfrida Emma Maria Sophia Wiche, født 13.1.1874 i Stockholm, død 23.2.1942 i Gentofte (gift 1. gang med bagermester Hans Christian Møller, 1856-1938, ægteskabet opløst), d. af grosserer Frederik Simon W. (1840-1914) og Frederique Ebert (1840-87).

Udnævnelser

R. 1927.

Ikonografi

Foto (Zool. mus.; Kgl. bibl.).

Bibliografi

Kai L. Henriksen: Dansk entomologis hist. 1921-37, 1937 277-80 474f 538. J. P. Kryger i Entomologiske medd. XXII, 1942 268-73 (m. bibliografi). R. Spärck i Vidensk. medd. fra da. naturhist. foren. CV, s.å. V-VII. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
naturhistorisk
(lat. natur + gr. historisk ), vedr. naturhistori ...Artikel i Den Store Danske
Japetus Steenstrup
1813-1897, dansk zoolog og en af tidens centr ...Artikel i Den Store Danske
Ingolf
Ingolf Christian Frederik Knud Harald Gorm Gust ...Artikel i Den Store Danske
magisterkonferens
mellemting mellem en universitetsgrad og en embedsek ...Artikel i Den Store Danske
Porifera
(af gr. poros 'åbning, hul, pore' og lat. -fer , ...Artikel i Den Store Danske
karakterer
udtryk for bedømmelse i tal eller med andre s ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
KaiLH
18/07/2011
SLT
18/07/2011
  • Læst 388 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki