Dansk Biografisk Leksikon

Bernt Jensen Mørch

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Bernt Jensen Mørch,  2.12.1729-14.11.1777, slavekaptajn. Født i Kbh. (Frels.), død ved logen Keta på Slavekysten. M. var født og opvokset i det christianshavnske skippermiljø med dets traditioner for oversøisk skibsfart; 18 år gammel ansattes han i det vestindisk-guineiske kompagni, og da han 1753 giftede sig med en skipperdatter var han allerede overstyrmand. August 1755 løste han skipperborgerskab, og samme år sejlede han som kaptajn med fregatten Ebenezer til Guinea efter slaver. I de følgende år træffes han som kaptajn for andre danske slaveskibe. 1759 drog han således ud med Debora, 1762 og -64 med fregatten Fortet Christiansborg, og 1777 sejlede han ud med fregatten Christiansborg. Dette skulle blive hans livs sidste rejse; under opholdet i Afrika blev han syg og døde ved logen Keta. Mens vor viden om de fleste oversøiske kaptajner fra 1700-tallet er ringe, kendes M.s forhold særdeles godt takket være personalhistorikeren Lorentz Bies undersøgelser. Disse viser at M.s formueforhold var gode; 1768 købte han således et anseligt hus på Christianshavn i Overgaden oven vandet; endvidere ejede han et mindre skib der ført af en svigersøn drev handel på Lübeck. For M. var slavehandel ikke noget moralsk problem, men blot en handel der krævede specielle færdigheder. Der er derfor heller ikke noget mærkeligt i at der blandt M.s efterladte papirer findes en Christendommens Catechesations-Bog. På dette punkt er M. i det små en dansk pendant til den engelske slavekaptajn John Newton der digtede salmen "How Sweet the Name of Jesus Sounds", mens han lå og ventede på slaver i Afrika; senere blev Newton præst og en glødende abolitionist. Et afskedsbrev fra M. til hans kone forud for hans sidste rejse viser ham som den omsorgsfulde familiefar. Ligesom en anden af datidens danske slavekaptajner, Jens Jensen Berg (1760-1813) hørte M. og de andre oversøiske kaptajner til eliten blandt den florissante tids kaptajner. På grundlag af Lorentz Bies arbejder har forfatteren Thorkild Hansen i bogen Slavernes skibe, 1968, givet en litterær fremstilling af M.

Familie

Forældre: kaptajn Jens Jørgensen (Mørch) (ca. 1670-1758) og Anna Marie Andersdatter (død 1730). Gift 1. gang 10.10.1753 med Helena Mogensdatter Råbe, født 26.8.1729, død 24.10. 1763 i Kbh., d. af kaptajn Mogens R. Gift 2. gang 19. 8.1767 i Kbh. (Nic.) med Karen (Kathrine) Larsdatter, født ca. 1735, død 24.5.1800, enke efter kaptajn Hans Bendsen.

Ikonografi

Akvarel (Handels- og søfartsmuseet).

Bibliografi

Kbh.s adressekontors efterretn. 1778 nr. 131. Lorentz Bie i Berl. tid. 7.6.1931. A. W. Lawrence: Tråde castles and forts of West Africa, London 1963 planche 4b. Sv. E. Green-Pedersen i Handels- og søfartsmuseets årbog 1973 27-76. Samme i Transactions of the hist. society of Ghana XV, Legon 1974 85-102. – Papirer på Handels- og søfartsmuseet, Kronborg. Lorentz Bie: B. J. M. (manus, sst.).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Thorkild Hansen
9.1.1927-4.2.1989, dansk forfatter. Thorkild ...Artikel i Den Store Danske
Slavekysten
kolonitidens navn på den del af Vestafrikas kyst, de ...Artikel i Den Store Danske
vestindisk
(se indisk ), vedr. Vestindien (ældre betegnelse fo ...Artikel i Den Store Danske
slavehandel
se slaveri . ...Artikel i Den Store Danske
Christiansborg
dansk hovedfort på Guldkysten , påbegyndt 16 ...Artikel i Den Store Danske
Debora
(hebr. 'bi, hveps'), kvindelig profet og dommer i Is ...Artikel i Den Store Danske
Sweet
britisk rockgruppe, dannet 1968 omkring sangeren ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SEGP
18/07/2011
  • Læst 654 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki