Dansk Biografisk Leksikon

Olaf Hedegaard

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Olaf Hedegaard,  13.2.1890-26.5..1976, bankdirektør. Født i Hylke. H. blev fra sin tidligste ungdom uddannet i bankfaget. Seksten år gammel blev han assistent i Kbh.s Låne- og Diskontobank, og samtidig med at han passede sit arbejde her læste han til dansk jurist, blev exam.jur. 1912 og var 1915–16 ansat i Bayrische Wechsel- und Diskontobank i Nürnberg hvorefter han blev fuldmægtig i Diskonto- og Lånebanken i København. Efter dennes sammenslutning 1919 med Revisionsbanken til Københavns Diskontobank og Revisionsbank blev han 1922 kontorchef her og fortsatte som sådan da banken 1924 trådte i likvidation. 1927 konstitueredes H. som likvidator, men næste år blev han kontorchef i Kjøbenhavns Handelsbank hvor han 1929 fik stillingen som leder af bankens betydeligste filial, Gammeltorvafdelingen. 1931 blev han underdirektør ved hovedsædet og medlem af direktionen og 1932 direktør. Kort efter døde bankens ledende direktør Einar Damm, og 1934 døde den samtidig med H. udnævnte direktør P. V. Storm hvorefter H. sammen med Ernst v. Kauffmann udgjorde Handelsbankens direktion. H. blev siddende på posten til han på grund af alder trådte tilbage 1960. 1960–65 var han formand for bankens repræsentantskab og bestyrelse. – I Handelsbanken husker man H. som en mand der interesserede sig for bankens personale. Erhvervelsen af "Uglemose" i Ordrup 1954 og indretningen af den til først og fremmest kollegium og videreuddannelsescenter for bankens personale var i særlig grad hans værk. I øvrigt satte H. ind på udvidelsen af Handelsbankens filialnet der kun bestod af 11 afdelinger ved hans tiltræden. H. var stærkt interesseret i publicrelationsvirksomhed, og han var den ledende kraft bag dannelsen af Danske bankers fællesrepræsentation 1950. Den var stiftet af De danske provinsbankers forening, Københavnske bankers forening af 1920, de tre private hovedbanker samt Andelsbanken; Fællesrepræsentationen fik stor betydning i forhold til Nationalbanken og som bankernes interesseorgan i forhold til banklovgivningen. H. var formand for fællesrepræsentationen 1952–55. Som bankmand fastholdt H. den nøgterne forsigtighed der kendetegnede Handelsbanken da han blev direktør. At han etablerede en mere åben kontakt til erhvervslivet er der dog ikke tvivl om. Selv har han fremhævet at han i sin udlånspolitik har taget risici ud over det sædvanlige når han har set sunde muligheder; på dette punkt satte han præg på Handelsbanken. I sin livsanskuelse var H. liberalist. "Enhver er for en stor del sin egen lykkes smed", og "livet bliver tomt uden kamp", sagde han til ungdommen i en avisenquete 1942. Sport og underholdning kunne gå an men "fornøjelser er aldrig målet, men kun midlet til at bevare og udvikle kræfterne for at kunne opnå de alvorligere mål". Han lagde vægt på ærlighed, trofasthed, udholdenhed og mådehold og foretrak en nøgternt optimistisk indstilling. – H. havde mange alment betonede interesser der førte ham ind i en række foreninger og bestyrelser som nød godt af hans økonomiske indsigt og initiativrigdom. Han var næstformand for Foreningen Norden 1942–60 og formand 1960–64; han var hovedmanden bag oprettelsen af denne forenings jubilæumsfond 1944. 1939–68 var han medlem af Grænsefondens bestyrelse og 1940–70 formand for Kronprinsesse Ingrids feriehjem for sønderjyske børn. Hertil kom et større antal bestyrelsesposter i almennyttige og velgørende foreninger samt i institutioner i forbindelse med handelsuddannelse; endelig var han formand for bestyrelsen for H. Hollesens Fabrikker A/S 1960–69.

Familie

Forældre: lærer Søren Kristensen H. (1860–98) og Ottilie Johanne Ottosen (1860–1914). Gift 1. gang med Johanne Marie Simonsen, født 19.5.1895 i Kbh., d. af grosserer Carl S. Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 27.6.1927 på Frbg. (Godth.) med Anna Minna Magdalena Manniche, født 4.8.1894 i Tørslev, Randers amt, d. af ornitolog A. L. V. M. (1867–1957) og Karen Bang (1872–1936).

Udnævnelser

R. 1934. DM. 1940. K.2 1948. K.1 1957.

Ikonografi

To tegn. af Johs. Glob (Fr.borg). Tegn. af Carl Jensen og Otto Christensen. Buste af J. Gudmundsen-Holmgreen afsløret 1960 (Uglemose). Foto.

Bibliografi

Politiken 27.1.1957. Børsen 8.10.1959; sst. 12.2.1960; sst. 12.2.1965. Berl. tid. 12.2.1975; sst. 30.5.1976. – Levnedsberetning i ordenskapitlet

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
liberalist
(lat. liberal + -ist ), tilhænger af liberalisme. ...Artikel i Den Store Danske
likvidator
den, der bringer en likvidation i stand. ...Artikel i Den Store Danske
kontorchef
stillingsbetegnelse for en offentligt ansat el ...Artikel i Den Store Danske
likvidation
(af senlat. liquidare 'opløse, gøre flydende', af ...Artikel i Den Store Danske
Foreningen Norden
dansk forening for nordisk samarbejde, hvis f ...Artikel i Den Store Danske
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
IGejl
18/07/2011
  • Læst 820 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki