Dansk Biografisk Leksikon

David Dessau

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

David Dessau,  14.9.1819-9.1.1893, stenograf. David Dessau blev student 1839, privat dimitteret, og var 1842-48 knyttet til Berlingske Tidende hvortil han refererede stænderforhandlingerne i Roskilde i forsamlingens sidste session. Han fik derved lyst til at lære stenografi og rejste 1848 med statsstøtte til München hvor han i fire måneder fik undervisning af F.X. Gabelsberger til dennes død i jan. 1849. Juni s.å. blev det overdraget den norske stenograf Hans Paludan og den hjemkomne David Dessau at uddanne stenografer til rigsdagen, og efter en prøveskrivning i jan. 1850 fik David Dessau det hverv som overstenograf med nogle elever at stenografere i landstinget. Fra 1851 ledede han rigsdagens officielle stenografikursus og besatte efterhånden alle stenografpladser med sine elever. 1855 blev David Dessau sekretær i folketinget og 1862 i landstinget, 1865 bureauchef for rigsdagen.

Dec. 1852 udgav David Dessau Lærebog i Stenographie (på titelbladet 1853), en oversættelse af Gabelsbergers Anleitung zur deutsche Redezeichenkunst og efter at have sluttet sig til Dresdner Beschlüsse (1857) en bearbejdelse af Gratzmüllers prisskrift som Kortfattet Lærebog i Gabelsbergers Stenographie, 1859 (4. udg. 1886, udg. i ændret form af elever 1894). Bogen anvendtes 1868-88 ved uddannelsen af stenografer til det norske storting hvis bureauchef Johan Cappelen var uddannet af David Dessau 1867. Et af David Dessau 1892 påbegyndt stenografisk tidsskrift gik ind ved hans død.

Det er David Dessaus energi og uhyre arbejdsevne vi skylder indførelsen af den stenografiske kunst i Danmark og organisationen af stenograftjenesten i det offentlige liv, og for sin kunst nærede han livet igennem en brændende, aldrig svigtende begejstring. Det var hans livs mål at gøre stenografien til "alle dannedes Fælleseje". Han holdt foredrag, skrev pjecer, underviste selv. Lidet selvstændig nåede han aldrig at give en virkelig og fuldstændig dansk overførelse af det system han arbejdede med, hans lærebøger er blotte oversættelser og derfor lidet tilegnelige, og nogen duelig lærer var David Dessau ikke. Hans pietet for "der Altmeister" og hans værk gjorde ham tillige til en fjende af fremskridt i systemet. I Tyskland nød "Gabelsbergers letzte Schüler" stor og stigende anseelse.

Familie

David Dessau blev født i Horsens, død i Kbh., urne på Mos. vestre kgd. Forældre: kukkenbager og destillatør Isac Salomon Dessau (1777-1842) og Jette Hertz (1794-1852). Gift 1.5.1851 i Kbh. (Mos.) med Betty Heilbuth, født 30.5.1825 i Kbh. (Mos.), død 11.2.1890 på Skt. Hans hospital, d. af te- og porcelænshandler David Heilbuth (1789-1874) og Bolette Lassen (Lazarus) (1793-1874).

Ikonografi

Litografi efter tegning af C. Hahn. Maleri (Folketinget). Foto.

Bibliografi

VI Internationaler Stenographentag 1913 in Buda-Pest, 1914 58-63. R. Dowerg: Entwicklungsgesch. des Gabelsbergerschen Systems, Wolfenbüttel 1915 375f. S. Jarris: Grundrids af stenografiens hist., 1927 32-38. Olof Melin: Stenografiens hist. II, Sth. 1929 468-75.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
statsstøtte
se subsidier og EU . ...Artikel i Den Store Danske
stenografere
(se stenografi ), benytte stenografi. ...Artikel i Den Store Danske
Paludan
danske slægter, hvis navn er en latinisering af ...Artikel i Den Store Danske
Berlingske Tidende
fra 2011 Berlingske , dansk avis, grundlagt ...Artikel i Den Store Danske
stenografi
skriftsystem konstrueret mhp. ordret at nedsk ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PKSti
17/07/2011
  • Læst 412 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki