Dansk Biografisk Leksikon

Jørgen K. Bukdahl

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Jørgen K. Bukdahl, Jørgen Peder Kristian Ødvin Bukdahl,  14.5.1936-2.8.1979, filosof. Født i Askov (Malt sg.), død i Århus, begravet sst. I kraft af egen begavelse og utrolig arbejdsevne samt sin miljømæssige baggrund kom B. til universitetet (1953) bedre udrustet end de fleste. Fra starten var han tværfaglig indstillet, opsøgte forskellige studier inden han lagde sig fast på teologien.

Det akademiske højdepunkt i studietiden var besvarelsen af en prisopgave i teologi om Pascal og Kierkegaard, belønnet med universitetets guldmedalje. Efter kandidateksamen 1960 blev han straks knyttet til Århus universitets teologiske fakultet og kastede sig over idéhistoriske og religionsfilosofiske emner, i første række Kierkegaard, Marx og de historiske forudsætninger for disse. Resultatet var bogen Karl Marx fra 1967 som ikke var uden betydning for studenteroprøret i 1968.

Således kom B. i høj grad til at præge debatten om Marx og marxismen i de kommende år. Men det var i øvrigt hele samfunds- og kulturdebatten B. tog del i. I teologisk sammenhæng var det ikke mindst diskussionen mellem K. E. Løgstrup og Tidehverv der engagerede Kierkegaard-kenderen B. De posthumt udgivne værker Frihed og frigørelse (med udførlig bibliografi), Kritiske tolkninger, Drøm og kritik, (alle 1980) samt Om Søren Kierkegaard, 1981 genspejler en stor del af den debat der fandt sted i Danmark i årene fra 1960 til 1979. I mange år var B. en højt værdsat medarbejder ved dagbladet Information. B.s beskæftigelse med Marx og marxismen førte ham naturligt tilbage til et dybtgående studium af Hegel. Han nåede at udarbejde en Introduktion til Hegel, det første grundige arbejde om Hegel på dansk i nyere tid.

Manuskriptet blev udgivet som bog i 1980. B.s sensitive sind satte ham i stand til at registrere nye udenlandske tanker og teorier, især videnskabsteorier, før alle andre. Generøst delte han ud af sin viden til kolleger og studerende, og han tog sig tid til at vejlede og opmuntre andre i deres forskning, venligt og kritisk.

Fagligt og socialt var han derfor det naturlige midtpunkt i de mange kredse hvor han færdedes. De efterladte og posthumt udgivne værker giver et klart indtryk af hvilken frugtbar og synteseskabende-forskning der blev afbrudt ved hans alt for tidlige død.

Familie

Forældre: forfatter Jørgen B. (1896-1982) og Magnhild Ødvin (født 1899, død 24.3.1988). Gift 5.11.1967 i Vejlby med universitetslektor Lise Togeby, født 6.6.1942 på Frbg., d. af filolog Knud T. (1918-74) og gymnasielærer Birthe Røssell (1918-74). – Bror til Else Marie B.

Bibliografi

J. K. B.: Frihed og frigørelse, 1980 313-33 (bibliografi). – K. E. Løgstrup i Information 7.8.1979. Johs. Sløk i Århus univ.s årsberetn. 1978-79, 1980 41f.

Læs også om Jørgen K. Bukdahl i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Jørgen K. Bukdahl
Jørgen K. Bukdahl
Jørgen Kristian Bukdahl , 1936-1979, dansk teol ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
prisopgave
opgave, der stilles af et universitet, et videns ...Artikel i Den Store Danske
Søren Kierkegaard
Søren Aabye Kierkegaard , 5.5.1813-11.11.185 ...Artikel i Den Store Danske
K.E. Løgstrup
Knud Ejler Løgstrup , 2.9.1905-20.11.1981 ...Artikel i Den Store Danske
studenteroprøret
oprør på ca. 2000 universiteter i den vestlig ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Wind
17/07/2011
  • Læst 996 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki