Dansk Biografisk Leksikon

J.L. Smith

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

J.L. Smith, Johannes Lem Smith,  29.8.1789-6.4.1849, legatstifter. Født i KM. (Holmens), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). S. blev student 1809, privat dimitteret, cand.jur. 1813, indtrådte i admiralitetet og blev fuldmægtig 1815, udnævntes 1822 til auditør ved søetatens samlede ret og 1824 til 3. assessor i Kbh.s politiret, men måtte 1827 tage sin afsked på grund af sygdom. Han havde efter sine forældre arvet en del jordegods som tidligere havde hørt under Svenstrup; dette og sin øvrige formue skænkede han ved testamente af 28.8.1848 til Kbh.s universitet som et legat til understøttelse for studerende, "der havde opvakt grundet Haab om, at de med Tiden ville præstere noget mere end almindeligt". Legatet anvendes fortrinsvis til støtte af kandidater og doktorer.

Familie

Forældre: overkrigs-kommissær, senere kontorchef og sportelkasserer i admiralitetet, etatsråd Frederik Christian S. (1761–1821) og Helvig Aagesen (1758–1814). Ugift.

Bibliografi

Selmers nekrologiske saml. II, 1852 92–94. Saml. af de for univ.s legater gældende bestemmelser, 1890 540–52.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske
testamente
viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hv ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PEng
18/07/2011
  • Læst 337 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki