Dansk Biografisk Leksikon

Mary B. Westenholz

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Mary B. Westenholz, Mary Bess Westenholz,  13.8.1857-18.5.1947, frikirkelig agitator og organisator. Født på Mattrup, Tyrsting sg., Århus amt, død på Folehavegård, urne på Hørsholm kgd. Under påvirkning af sin mor blev W. som ganske ung tilhænger af unitarismen og var 1900 medstifter af Det fri kirkesamfund. Overbevist om at det enkelte menneskes og et folks frelse er afhængig af redelighed i gudsforholdet kæmpede hun for en kirkereform der kunne fremme personlig redelighed i det religiøse liv. Med aldrig svigtende energi gik hun ind i et mangeårigt kirkepolitisk agitations- og organisationsarbejde. Hun sad i ledelsen for Det fri kirkesamfund 1900-25, redigerede samfundets blad Protestantisk Tidende 1905-19 og var medlem af eksekutivudvalget for International Congress of Free Christians and other Religious Liberals. Hendes arbejde for unitarismen medførte at sognerådet i Hørsholm kommune hvor hun var bosiddende anså hende for udtrådt af folkekirken og pålagde hende at yde et årligt bidrag til folkeskolen efter da gældende regler for personer uden for folkekirken. W. nægtede at betale og førte sagen frem til højesteret der efter indhentet udtalelse fra landets biskopper i sin dom 25.6.1908 fastslog at der på afgørende punkter var sådan modstrid mellem unitarismens og folkekirkens lære at W. var forpligtet til at betale det krævede beløb og således var stillet uden for folkekirken. W. var som sin bror Aage W. stærkt forsvarsinteresseret. I harme dels over de langvarige forhandlinger om forsvarsordningen af 1909, dels over Albertiaffæren og behandlingen af den, skaffede hun sig 19.8.1909 adgang til folketingssalen hvor formanden just havde meddelt at ministeriet N. Neergaard var afløst af ministeriet Holstein-Ledreborg der med J. C. Christensen som forsvarsminister skulle gennemføre det opnåede forlig om forsvaret. Hun greb formandens klokke, ringede kraftigt med den og sagde idet hun pegede over mod ministerbænkene: "Inden I begynder jert Arbejde, skal I vide, at der i denne Sal sidder en Mand, som har bragt Skændsel over Danmark". Hun fortsatte: "Her sidder I danske Mænd og sjakrer i Magtbrynde og Egennytte om Landets Ve og Vel, men det skal siges fra denne Talerstol, at Danmarks Kvinder foragter jer og brændemærker jer som en Hob fædrelandsløse Lejesvende, der forraader Danmarks Ære". (Referat i Berlingske Tidende. Talen er ikke refereret i Rigsdagstidende). For sin demonstration hædredes W. med et kvindetog. Ud over artikler og debatindlæg i presse og tidsskrifter skrev W. under pseudonymet Bertil Wrads bogen Fra mit Pulterkammer, 1895.

Familie

Forældre: etatsråd, godsejer Regnar W. (1815-66) og Mary Lucinde Hansen (1832-1915). Ugift. – Søster til R. A. W. og Aage W.

Ikonografi

Tegn. af Gerda Ploug Sarp, 1937. Foto.

Bibliografi

M. B. W. i Blixeniana, 1979 71-219 (om slægten). Hans Andersen sst. 59-70. Berl. aften 25.6.1908, Berl. tid. 20.8.1909 og Berl. aften 9.8.1937 (interview). Politiken 20.8.-23.8.1909. København 20.8.-22.8.s.å. Magdalene Lauridsen i Sorø amtstid. 21.8.s.å. Kristeligt dagbl. 23.8. og 25.8.s.å.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Mattrup
Matrup , hovedgård (sædegård) i landsbyen Tyrst ...Artikel i Den Store Danske
Rigsdagstidende
årlig publikation 1848-1952/53, udgivet af Rigsdagen ...Artikel i Den Store Danske
Albertiaffæren
skandalesag, hvorunder den danske justitsministe ...Artikel i Den Store Danske
folkekirken
... den danske folkekirke , den evangelisk-luthe ...Artikel i Den Store Danske
Berlingske Tidende
fra 2011 Berlingske , dansk avis, grundlagt ...Artikel i Den Store Danske
Westenholz
oprindelig hannoveransk slægt, der kom til Holst ...Artikel i Den Store Danske
folkeskolen
den kommunale grundskole i Danmark er tiårig ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HLars
18/07/2011
  • Læst 678 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki