Dansk Biografisk Leksikon

Peter Wartberg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Peter Wartberg,  10.10.1713-.antagelig 1754, højesteretsadvokat. Født i Kbh. (Holmens). W. blev student 1731, privat dimitteret, tog 1732 baccalaurgraden, var 1732-34 alumne på Elers' kollegium, 1734-39 på Borchs kollegium og blev 1738 juridisk kandidat. 1740 konkurrerede han med hæder sammen med Peder Kofod Ancher, Henrik Stampe, I. A. Cold, Niels Horrebow og Bernhard Møllmann om det ved Andreas Hojers død ledigblevne juridiske professorat der tildeltes førstnævnte. Professor, dr.jur. H. P. Anchersen fremhævede i sit votum W. og Kofod Ancher som "de tvende bedste og største jurister iblandt alle". 1740 blev W. dr.jur. på en afhandling om veksler (Annolaliones ad legis Christianeæ libr. V. cap. XIV. art. VIII. usque ad 28. inclusive, qvibus præmissum est breve juris cambialis in genere compendium) og 1744 som den ene af de to første efter prøve udnævnt til højesteretsadvokat. Om W.s advokatgerning hvortil han efter samtidens dom besad "en naturlig genie og disposition" vides kun lidt. Han døde i trange kår. W. har ud over doktordisputatsen skrevet en række mindre juridiske arbejder i tidens sædvanlige manér.

Familie

Forældre: vejermester og måler ved Holmen Peter W. (død 1732) og Maria Bentsen (ca. 1673-1721). Ugift (?). – Bror til Jens Severin W.

Bibliografi

Selvbiografi i Univ.progr. 27.11.1740. Danske saml. V, 1869-70 239-73 (vota 1744, ved Chr. Bruun). – F. E. Hundrup: Biogr. efterretn. om dem, der ved Kbh.s univ. have erholdt de højeste akad. værdigheder II, 1855 = Roskilde skoleprogr. 1855 114. Festskr. i anledn. af Borchs kollegiums 200-års jubilæum, 1889 168. Palle Rosenkrantz: Prokuratorerne i det 17. og 18. årh., 1927 139. H. Hjorth-Nielsen: Danske prokuratorer 1660-1869, 1935 (rev. udg. 1977) 342f. Samme i Festskr. i anledn. af 200-års dagen for indførelsen af jur. eksamen ved Kbh.s univ., red. E. Reitzel-Nielsen og C. Popp-Madsen, 1936 336f. Højesteret 1661-1961 II, 1961.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Peder Kofod Ancher
14. eller 20.6.1710-3.7.1788, dansk teolog og ju ...Artikel i Den Store Danske
Henrik Stampe
28.1.1713-10.7.1789, dansk embedsmand, en af 170 ...Artikel i Den Store Danske
professorat
(fr. professorat , lat. professor + -at ), still ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ERNi
18/07/2011
  • Læst 373 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki