Dansk Biografisk Leksikon

A. Hindenburg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

A. Hindenburg, Arthur Leopold Hindenburg,  2.8.1832-25.3.1913, jurist, politiker. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Ass.). H. blev student 1850 fra Metropolitanskolen, cand.jur. 1855, prøveprokurator 1860, overretsprokurator 1862, højesteretsadvokat 1863. Han blev 1885 konstitueret som kammeradvokat, men afskedigedes 1901 under ministeriet Deuntzer. 1872 blev han dr.jur. med afhandlingen Om Kjøb og Salg. Et Bidrag til den dansk Handelsret (2. udg. 1903). Han havde da allerede offentliggjort andre bidrag til formueretten, bl.a. Haandbog i den danske Vexelret, 1860, og også hans senere juridiske forfatterskab faldt overvejende inden for formueretlige områder. Han var sprogkyndig og havde interesse for fremmed ret og retsvidenskab, og han deltog bl.a. i det internationale søretlige samarbejde. Lige fra ungdommen var H. desuden interesseret i politiske forhold. Han var medlem af folketinget 1869–76, valgt af højre i Kbh., men søgte ikke genvalg, og som tilhænger af J. B. S. Estrup deltog han i organisationen af højre. I Berlingske Tidende skrev han artikler under mærket "Z", og han udsendte nogle politiske småskrifter der bl.a. var vendt mod de partifæller som efter hans skøn var med til at udviske de Rene Linier som Skel mellem Højre og Venstre (titlen på et trykt foredrag 1905).

Familie

Forældre: kaptajn, senere major Georg Daniel H. (1792–1867) og Augusta Dorothea Anthoni (1807–79). Gift 26.5.1868 i Kbh. (Frue) med Simonine (Nina) Petrine Holm, født 13.3.1847 på St. Thomas, død 8.6.1921 i Lyngby, d. af guvernementssekretær på St. Thomas, senere etatsråd August Jagemann H. (1800–81) og Petrine Johanne Wallø (1806–56). – Bror til T.'H.

Udnævnelser

R. 1882. DM. 1888. K.2 1892.

Ikonografi

Barnesilhouet. Afbildet på tegn. s.m. sine søskende af C. Olsen ca. 1839. Barnebuste, formentlig af A. W. Saabye. Politiske karikaturer fra 1880erne. Silhouet. Posthumt mal. af A. S. Exner. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. okt. 1872 85f. – Th. Hauch-Fausbøll i Politiken 20.9.1915 (om slægten). A. H. 1832–1913. Échos de la presse danoise, ved T. Hindenburg, 1913 (8 sider). Samme i Tidsskr. for retsvidenskab XXVI, 1913 462f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Højre
dansk politisk parti. Ordet højre anvendtes al ...Artikel i Den Store Danske
Metropolitanskolen
grundlagt i 1209 af biskop Peder Sunesøn som dom ...Artikel i Den Store Danske
Berlingske Tidende
fra 2011 Berlingske , dansk avis, grundlagt ...Artikel i Den Store Danske
kammeradvokat
siden 1936 en privatpraktiserende advokat , der ...Artikel i Den Store Danske
retsvidenskab
den videnskab, der beskriver den gældende retsor ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
FrDahl
18/07/2011
KWaaben
18/07/2011
  • Læst 442 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki