Dansk Biografisk Leksikon

H. K. Esmarch

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

H. K. Esmarch, Heinrich Karl Esmarch,  4.9.1792-15.4.1863, jurist, politiker. Født i Holtenau, død i Frankfurt a.d.O., begravet sst. E. studerede jura i Heidelberg og Kiel 1810-12 og valgtes 21 år gammel til senator i Kiel. 1815 blev han kancellist i det slesvig-holstenske kancelli og avancerede 1819 til chef for sekretariatskontorets 1. og 4. departement. 1823 vendte han tilbage til sin hjemstavn som borgmester i Sønderborg, og 1834 blev han medlem af den slesvigske overret. E. stillede sig fra første færd på slesvigholstenernes side; både som medlem af Slesvigs stænderforsamling og i en række pjecer 1846-50 polemiserede han mod Danmark. 1848-50 var E. indsat af den provisoriske regering til borgmester i Rendsborg og fungerede tillige som forretningsfører og kasserer for den Carstenske Stiftelse i slesvigholstenernes favør, ligesom han var medlem af Frankfurt-parlamentet. Efter fredsslutningen blev E. undtaget fra amnesti og gik i preussisk statstjeneste; han blev medlem af overretterne i Stettin, Stralsund og Greifswald og døde som appellationsretsråd i Frankfurt. – E. gjorde sig fortjent af den slesvigske juridiske forskning ved udgivelsen af Praktische Darstellung des Strafverfahrens im Herzogthum Schleswig, 1840, Handbuch des Erbrechts im Herzogthum Schleswig, 1842 og Das im Herzogthum Schleswig geltende bürgerliche Recht, 1846. Han blev æresdoktor ved universitetet i Greifswald 1856. – Etatsråd 1834.

Familie

Forældre: toldforvalter i Holtenau, senere i Rendsborg, justitsråd Christian Hieronymus E. (1752-1820, gift 1. gang 1748 med Margrethe Cæcilia Valentiner, 1763-89) og Christine Henriette Friederike Niemann (1762-1840). Gift senest 1825 med Anna Maria Prehn, født 10.10.1796 i Åbenrå, død 15.6.1880 i Frankfurt a.d.O., d. af advokat Bernhard Carl P. (1764-1816) og Maria Jemima De Youssy (ca. 1773-1818).

Ikonografi

Mal. af C. W. Eckersberg, 1822. Tegning (Sønderborg slot).

Bibliografi

Ernst Esmarch: Einige Nachrichten über das Esmarch'-sche Geschlecht, Bredstedt 1875 30f. Honnens i Slesv. provindsial efterretn. n.r. III, 1862 124-32.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
kancellist
se udenrigstjenesten . ...Artikel i Den Store Danske
Rendsburg
(da. Rendsborg ), by i den tyske delstat Slesvi ...Artikel i Den Store Danske
borgmester
formand for kommunalbestyrelsen og øverste daglige l ...Artikel i Den Store Danske
Heidelberg
by 18 km sydøst for Mannheim i den tyske dels ...Artikel i Den Store Danske
stænderforsamling
repræsentationsorgan i Vest- og Centraleuropa ca ...Artikel i Den Store Danske
Greifswald
by i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern 85 ...Artikel i Den Store Danske
Stettin
tysk navn for den polske by Szczecin . ...Artikel i Den Store Danske
Stralsund
havneby i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpo ...Artikel i Den Store Danske
departement
statslig administrativ enhed, der er knyttet til ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SvLar
17/07/2011
  • Læst 460 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki