Dansk Biografisk Leksikon

Torben Lund

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Torben Lund, Arne Torben Lund,  12.10.1902-25.1.1970, jurist. Født i Århus (Domsg.), død i Paris, begravet på Frbg. kgd. L. blev student fra Fr.berg gymnasium 1920 og cand.jur. 1926. Han var sekretær i undervisningsministeriet 1927-38, kontorchef ved Nationalmuseet 1938-45 og konstitueret dommer ved østre landsret 1945-47. Fra 1944-47 var L. tillige lektor i retsvidenskab ved Kbh.s univ. og 1947-69 professor i retsvidenskab ved Århus univ., dettes referendar 1958-66. L.s fagområde i universitetsundervisningen var person-, familie- og arveretten, og 1949-59 havde han tillige ansvaret for procesretten, men hans egentlige felt var eneretsforskningen, og han var bestyrer for universitetets institut for eneretsforskning der omfattede forfatter- og kunstnerret samt patent- og varemærkeret og beslægtede retsområder. - Allerede 1933 udgav L. en kommentar til den nye lov om forfatter- og kunstnerret, og 1944 erhvervede han den juridiske doktorgrad for afhandlingen Billedkunsten i retlig Belysning. I dette pionerværk analyserer han de problemer som er særlige for den bildende kunst i forhold til det litterære værk, og det særlige forhold mellem det kunstneriske åndsværk og den materielle genstand, hvori værket finder sit udtryk. Ved løsningen af konflikten mellem kunstnerens interesser i sit åndsværk og ejerens interesser i forbindelse med ejendomsretten til den ydre genstand søgte han i videst muligt omfang at beskytte kunstnerens interesser. Livet igennem fortsatte L. sit teoretiske arbejde inden for ophavsretten som suppleredes med hans praktiske virksomhed i såvel nationale som internationale kommissioner og andre organer, med det formål at administrere og overveje ændringer i de gældende ophavsretlige regler og at beskytte ophavsmændenes og videnskabsmændenes interesser. L. udgav tillige nogle højt skattede oversigter med juridiske litteraturhenvisninger.

Familie

Forældre: seminarieforstander, cand.teol. Einar Viggo Melbye L. (1875-1935) og Charlotte Marie Fenger (1878-1933). Gift 14.6.1927 i Kbh. (Vor frelsers) med Ella Elisabeth Stockholm, født 13.7.1902 i Kbh., d. af bogholder Holger Peder Wentzel S. (1871-1947) og Christine Hårdt Sørensen (1872-1949).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Dansk jur. bibliografi 1950-71, ved Jens Søndergaard, 1973 44 192f. - Max Sorensen i Århus univ.s årsberetn. 1969-70, 1970 15-19.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
kontorchef
stillingsbetegnelse for en offentligt ansat el ...Artikel i Den Store Danske
Belysning
Kunstig belysning omfatter først og fremmest el ...Artikel i Den Store Danske
kunstnerret
lovbestemt eneret , dvs. ophavsret , til at råde o ...Artikel i Den Store Danske
Torben
middelalderlig dansk udvikling af det nordiske mands ...Artikel i Den Store Danske
referendar
(af lat. referendarius ), i Tyskland juridisk stude ...Artikel i Den Store Danske
retsvidenskab
den videnskab, der beskriver den gældende retsor ...Artikel i Den Store Danske
Nationalmuseet
Danmarks kulturhistoriske centralmuseum med h ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
stj
18/07/2011
  • Læst 585 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki