Dansk Biografisk Leksikon

C. Liebenberg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

C. Liebenberg, Carl Christian Birch Liebenberg,  27.9.1804-22.2.1865, sagfører, bankdirektør. Født på Frbg, død i Kbh. (Frbg.), begravet på Frbg. blev student 1822 fra Borgerdydskolen i Kbh., cand.jur. 1826, var først sagførerfuldmægtig og derefter 1829-33 kancellist i generalauditoriatet og 1830-33 auditør. 1833 blev han højesteretsadvokat og vandt megen anseelse, bl.a. som defensor for Orla Lehmann 1846 og for C. F. Wegener 1854. Sidstnævnte år blev han kabinetssekretær hos Frederik VII der satte megen pris på ham, men stridigheder dels med Carl Berling, dels med de nationalliberale ministre gjorde at han ved ministeriet Andræs dannelse 1856 måtte fratræde. 1857 blev han formand for den midlertidige lånekasse, 1860 direktør for Det kgl. oktroyerede brandassurancekompagni og 1861 nationalbankdirektør. Han nød anseelse som en retsindig, noget rethaverisk embedsmand, og det vakte forbavselse, da han, der tidligere havde stået ejderdanskheden og skandinavismen nær, efter freden i Wien trådte ind i augustforeningen og udgav to pjecer, Om at rydde Kongen af Veien m.m. og Om Troskab mod Kongen og Danmark hvori han rettede voldsomme angreb på de nationalliberale. - Justitsråd 1842. Etatsråd 1854.

Familie

Forældre: sognepræst, senere kgl. konfessionarius M. F. L. (1767-1828) og Antoinette T. Birch (1783-1855). Gift 1. gang 31.8.1842 i Kbh. (Slotsk.) med Francisca Victoria Caroline Schöpf, født 8.7.1806 i Würzburg (?), død 30.11.1847 i Kbh. (Holmens) (gift l. gang med hofmedicus, etatsråd J. J. A.v. Schønberg, 1782-1841). Gift 2. gang 14.7.1860 i Kbh. (Helligg.) med Bolette Cathrine Hansen, født 15.11.1815 i Stege, død 22.4.1880 i Kbh. (Helligg.), d. af skipper Christen H. (ca. 1782-1824) og Regine Clausdatter (1782-1852).-Bror til F. L. L. L.

Udnævnelser

R. 1851. DM. 1854.

Ikonografi

Mal. af J. V. Gertner (Fr.borg). Træsnit af W. Obermann, 1865, efter tegn. af H. Olrik. Foto.

Bibliografi

Geheimerâdinde Andræs politiske dagbøger I-II, 1914-16. A. F. Krieger: Dagbøger I-III, 1920-21. -Berl.tid. 8.12.1864. III. tid. 12.3.1865. C. St. A. Bille: Tyve års journalistik I, 1873; III, 1877.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Lehmann
flere danske slægter. Den mest udbredte Lehmann- ...Artikel i Den Store Danske
kancellist
se udenrigstjenesten . ...Artikel i Den Store Danske
kabinetssekretær
den af monarken, dvs. kongen eller dronningen, perso ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PEng
18/07/2011
  • Læst 390 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki