Dansk Biografisk Leksikon

Otto Müller

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Otto Müller,  25.5.1914-1.6.2000, departementschef. Født i Rindom. M. blev student fra Esbjerg gymnasium 1933 og cand.polit. 1939. Han ansattes s.å. i ministeriet for handel, industri og søfart, blev sekretær 1942, fuldmægtig 1945 og direktør for direktoratet for vareforsyning 1950. Ved dets nedlæggelse 1959 udnævntes M. til afdelingschef i ministeriet og blev dets departementschef 1960-84. I de mere end 40 år M. har virket i det ministerium der forestår og administrerer lovgivningen for hovedparten af dansk erhvervsliv har han deltaget i en omfattende omstilling i produktion og handel. Den første del af hans embedstid prægedes af krig og besættelse med indgribende rationeringer og restriktioner, hvorefter fulgte en lang afviklingsperiode der afsluttedes med nedlæggelse af varedirektoratet. Allerede før nedlæggelsen og endnu mere i tiden derefter deltog M. i de mange udredninger og ændringer der fulgte med de europæiske integrationsplaner: udarbejdelsen af planerne om et udvidet nordisk økonomisk samarbejde og toldunion 1957-58, Danmarks tilslutning til EFTA 1960, redegørelsen om Danmark og EF 1962, da det stod klart at England ville søge optagelse i EF og Danmark besluttede at gøre det samme samtidig med England, udarbejdelsen af NORDEK-planen 1968-70 og, da den ikke kunne virkeliggøres, oprettelsen af nordisk ministerråd til koordinering af det nordiske samarbejde, og endelig forhandlingerne om dansk tilslutning til EF 1972. Ved siden deraf er handelsministeriets ressort blevet udvidet med den meget omfattende eksportkreditfond og egnsudviklingsloven. Det har dog ikke forledt M. til "imperialistisk" fastholden ved administrative områder hvor decentralisering var praktisk som med udflytningn af egnsudviklingskontoret til Silkeborg. M.s styrke under de sidste tiårs udvikling har været hans sikre overblik og evne til at tilrettelægge arbejdet rationelt og effektivt.

Familie

Forældre: stationsforstander Fritz Julius Edward M. (1880-1961) og Mathilde Nielsen (1881-1942). Gift 30.8.1941 i Kbh. med Eli Anna Olsen, født 8.7.1918 på Frbg., d. af pressechef Arnold Vilhelm O. (1889-1980) og Anna Amalie Larsen (1892-1977).

Udnævnelser

R. 1952. R.1 1961. K. 1967. K.1 1975. SK.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

[Kr.] Asb[æk] i Berl. tid. 24.5.1974.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
afdelingschef
stillingsbetegnelse i dansk centraladministration fo ...Artikel i Den Store Danske
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske
decentralisering
organisering af aktiviteter i selvstændige, loka ...Artikel i Den Store Danske
departementschef
leder af et departement . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HLars
18/07/2011
  • Læst 553 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki