Dansk Biografisk Leksikon

Jørgen Krabbe

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Jørgen Krabbe, til Krogholm (nu Krageholm),  21.8.1633-16.1.1678, friherre. Født på Laholm, henrettet, død i Malmø, begravet i Tosterup. Efter sin "grande tour" (1652–53 var han i Strasbourg, 1653 immatrikuleredes han i Orléans, 1655 i Padua, hvor han endnu var 1656) blev K. sekretær i Danske kancelli. Han gjorde tjeneste i Kbh. under belejringen 1658–60, men underskrev, modsat faderen og broderen Tage, ikke erklæringen af 16.10.1660 om håndfæstningens kassation, bortskiftede kort efter sine ejendomme vest for Sundet og aflagde jan. 1661 troskabsed til den svenske konge. Juni 1664 introduceredes han på Riddarhuset og fik jan. 1676 friherrerang. Da faderen 1666 skiftede sit gods mellem børnene fik K. ved lodtrækning Krogholm gods (Herrestads h.); efter svigermoderen fik han Tosterup (Ingelstads h.); hertil føjede han bl.a. Ingelstrup (sst.) og Baldringegård (Herrestads h.). Som en af den skånske adels rigeste mænd kunne han 1670 oprette et hospital i Glimminge sogn. Han lånte også den svenske krone store beløb og fik til gengæld løfte om at blive landsdommer eller vicepræsident i Göta hovrätt. På rigsdagen 1668 repræsenterede han sammen med Knud Thott den skånske adel og lagde ved denne lejlighed sit svenske sindelag for dagen. Efter udbruddet af den skånske krig brød den skånske adels spirende misnøje med det svenske styre og styrkede dansknationale sympatier frem. K. stod som sin stands førstemand, men hans holdning var vaklende og usikker. Flere gange besøgte han Christian Vs lejr, men da Karl XI sept. 1677 ville føre ham og hans stands-fæller til Skånes grænse forsikrede han i Malmø svenskekongen om sin troskab. Svenske officerer, løsladte af dansk fangenskab, beskyldte ham imidlertid for at have understøttet snaphanevirksomhed. På et meget løst bevismateriale dømtes han fra liv og gods hvorpå Karl XI stadfæstede dommen og lod den udføre. Endnu på retterstedet vedblev K. at hævde sin uskyldighed; ellers gjaldt hans tanker mest hustruen med hvem det formentes ham at tage afsked.

Familie

Forældre: statholder i Norge Iver K. (1602–66) og Karen Marsvin (1610–80). Gift 25.8.1661 Malmø med Jytte Thott til Tosterup, født 1644, død 1707, begr. i Tosterup, d. af rigsråd Otte T. til Nas og Eriksholm (1607–56) og Dorte Holgersdatter Rosenkrantz (1613-tidligst 66).

Bibliografi

Den introducerade svenska adelns ättartavlor, udg. G. Elgenstierna IV, Sth. 1928 263f. Deduction mod hr. J. K., Malmø 1678. Aletophilus: Sandfserdig repliqve imod den falske Deduction, 1678. O. Wolff: Journal for politik, natur- og menneskekundskab, 1825 IV 97–140. A. Cronholm: Skånes politiska hist. II, Lund 1851 198–205. Martin Weibull i Saml. till Skånes hist., Lund 1870 43–67. Kn. Fabricius: Skånes overgang fra Danm. til Sverige II-III, 1906–52 (reproudg. 1972). – Papirer i Kgl. bibl.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Padua
tysk for den italienske by Padova . ...Artikel i Den Store Danske
Strasbourg
ty. Straßburg , by i Østfrankrig ved Rhinen ...Artikel i Den Store Danske
Laholm
(1240-61 Lagheholm, Laghæholm 'holmen i åen La ...Artikel i Den Store Danske
Malmø
by på den svenske Øresundskyst i det frugtbar ...Artikel i Den Store Danske
Riddarhuset
den svenske adels palads i Gamla stan i Stockh ...Artikel i Den Store Danske
Tosterup
herregård i Skåne 12 km nordøst for Ystad . ...Artikel i Den Store Danske
Thott
uradelig skånsk slægt, der med sikkerhed kan ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
COBA
18/07/2011
  • Læst 578 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki