Dansk Biografisk Leksikon

Hans Ahlefeldt

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Ahlefeldt,  1440-17.2.1500, kgl. råd. Død ved Hemmingstedt, begravet i Ahrensbok kloster. A. kendes fra ca. 1470 som ejer af familiegodset Tørning og som en af de mere fremtrædende holstenske råder under kongerne Christian I og Hans. 1480 blev han lensmand på Gottorp som han tre år senere ombyttede med Tønder der få år i forvejen var blevet kgl. len. Samtidig blev A. slået til ridder. 1494 mageskiftede han Tørning med Gelting i Angel og Haseldorf ved Elben hvor hans strenghed mod bønderne bevirkede en væbnet opstand mod ham. 1476 fik han Kaden, ca. 1495 blev han amtmand i Segeberg. Under det katastrofale ditmarskertog 1500 var A. en af hovedanførerne, og som sådan frarådede han på grund af de uheldige vejrforhold fremrykningen mod Hemmingstedt, men blev overstemt af de øvrige der påvirkedes af junker Schlentz' optimisme. I den påfølgende kamp førte A. rigsbanneret der af en senere tradition udpegedes som selve det himmelfaldne Dannebrog. Samme tradition beretter at A. der til sidst omringedes opfyldte den gamle fændrikpligt og svøbte den afrevne fanedug om sit legeme hvorefter han nedhuggedes sammen med de seks væbnere der udgjorde fanevagten.

Familie

Forældre: Benedict A. til Tørning (død ca. 1470) og Dorothea Hersten (levende 1497). Gift 1. gang nov. 1476 med Elsebeth Rosenkrantz, død ca. 1490, d. af rigshofmester Erik Ottesen R. (ca. 1427–1503) og Sophie Gyldenstierne (død 1477). Gift 2. gang før 1492 med Adelheid v. Bülow, død efter 1500, d. af Steffen v. B. til Wehningen og Sophie v. Quitzow.

Bibliografi

Louis Bobé: Slægten A., IV, 1901 65–72. Danm.s adels årbog, 1929 II 125. A. D. Jørgensen: Hist. afhdl. 11, 1899 104. W. Lammers: Die Schlacht bei Hemmingstedt, Neumünster 1953.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Tørning
Tørninghus,   voldsted 6 km vest for Haderslev ...Artikel i Den Store Danske
Haseldorf
herregård i Holsten vest for Hamburg. Hovedbygningen ...Artikel i Den Store Danske
Angel
ty. Angeln , tætbefolket, frodigt og bakket mor ...Artikel i Den Store Danske
Elben
tjekkisk Labe , en af hovedfloderne i Mellemeur ...Artikel i Den Store Danske
Gelting
(1231 Gyælting, Geltyng , opr. områdenavn, af e ...Artikel i Den Store Danske
Hemmingstedt
tysk by i delstaten Slesvig-Holsten; 2.923 indb. ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
17/07/2011
  • Læst 409 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki