Dansk Biografisk Leksikon

Knud Brahe

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Knud Brahe,  24.8.1555-3.2.1615, lensmand. Født på Ålborghus, død på Engelsholm, begravet i Nørup k. B. modtog som så mange samtidige danske adelsmænd sin militære uddannelse i den nederlandske frihedskrig; derefter var han i et par år hofsinde hos Frederik II, men måtte som følge af et kærlighedsforhold til en adelsdame, Sophie Mormand, atter i nogle år søge til udlandet; han besøgte England, Frankrig og Italien og lod sig 1579 immatrikulere ved universitetet i Padova, kom senere til Siena og Rom. Efter hjemkomsten blev han igen hofsinde og derefter lensmand, 1589–1602 på Århusgård, 1602–15 på Bygholm. I Kalmarkrigen gjorde han tjeneste som ritmester og udmærkede sig navnlig i træfningen ved Vallda kirke i Halland 21.9.1611; her lykkedes det ham og Ulrich Sandberg med deres 200 ryttere at overrumple og tilintetgøre en svensk plyndringsekspedition på 600 mand; blandt fangerne var statholderen på Elfsborg Nils Bengtsson. – B. nævnes allerede 1587 til slægtsgården Tosterup, hvoraf han dog først 1611 blev eneejer. Hustruen bragte ham som sin fædrenearv en part i Engelsholm ved Vejle; dertil havde hun gennem sit første ægteskab føjet Gudumlund og part i Kongstedlund, begge i Himmerland. Engelsholm måtte hun oprindelig dele med sin bror, alkymisten Erik Lange, hvis fortvivlede pengeforhold skaffede B. adskillige bryderier der dog ikke synes at have forstyrret det gode forhold hverken til svogeren eller til Sophia B. Ca. 1590 blev B. eneejer af Engelsholm som han nu gjorde til sit egentlige hjem, og hvor han 1592 opførte den endnu bevarede, anselige hovedbygning. B. og hans hustru var begge åndeligt interesserede og har begge forsøgt sig med oversættelser af fransk opbyggelseslitteratur.

Familie

Forældre: rigsråd Otte B. (1518–71) og Beate Bille (1526–1605). Gift 23.8.1584 i Horsens med Margrethe Eriksdatter Lange, bisat 24.8.1622 i Vejle k., begr. i Nørup k. (gift 1. gang med Jens Kaas, 1516–78), d. af Erik Lange (1518–72) og Anne Madsdatter Gjordsen (født 1529, levede endnu 1610). – Bror til Axel B. (1550–1616), Jørgen B. (1554–1601), Sophia B., Steen B. (1547–1620) og Tyge B.(1546–1601).

Ikonografi

Afbildet på Otte Brahes (1518–71) epitafiemal. (Knutstorp) og på epitafium udført af Henrik Henriksen (Nørup k.).

Bibliografi

Saml. til jysk hist. og topogr. V, 1874–75 207–31. Danm.s adels årbog V, 1888 112. Tilskueren 1916 I 153–57. H. Grimer-Nielsen: Danske viser fra adelsvisebøger og flyveblade VI, 1930–31 35–48.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Himmerland
egn mellem Limfjorden og Kattegat, mod syd afgr ...Artikel i Den Store Danske
immatrikulere
(af lat. immatriculare ), opføre på et universitets ...Artikel i Den Store Danske
Halland
landskab i det vestlige Sydsverige langs Kattega ...Artikel i Den Store Danske
Padova
tysk Padua , provinshovedstad i et økonomisk ...Artikel i Den Store Danske
Kalmarkrigen
krig mellem Danmark og Sverige 1611-13. Danmark ...Artikel i Den Store Danske
Siena
  mellemitaliensk by 50 km syd for Firenze m ...Artikel i Den Store Danske
Engelsholm
tidligere hovedgård og gods ved Engelsholm Sø ...Artikel i Den Store Danske
Tosterup
herregård i Skåne 12 km nordøst for Ystad . ...Artikel i Den Store Danske
Bygholm
tidligere kongeborg og hovedgård (1995: 379 h ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HBruun
17/07/2011
  • Læst 570 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki