Dansk Biografisk Leksikon

Peder Reedtz

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Peder Reedtz,  1531-21.9.1607, til Hørbygård og fygestrup, lensmand. Født på Schultendorp i Mark Brandenburg, død på Tygestrup, begravet i Hørby k., Tuse hrd. R. mistede tidligt sine forældre. I sin ungdom lærte han krigerhåndværket i Tyskland, Frankrig og Livland og kom ved syvårskrigens begyndelse til Danmark hvor han især var knyttet til feltøversten Daniel Rantzau. Efter Stettinfreden 1570 forlod han landet, men kom snart tilbage og blev 1572 hofjunker, 1573 staldmester hos Frederik II. Da han 1580 opgav denne hofstilling, forlenedes han med både Sorø og Antvorskov klostre som han beholdt henholdsvis i fire og ni år; 1587–88 havde han desuden Korsør len. Efter hans bryllup gav kongen yderligere det nygifte par det gamle bispelen Saltø i Sydsjælland i forlening for begges levetid. R. hørte til den lille kreds af indvandrede tyskere der stod i høj yndest hos Frederik II; et nyt bevis herpå var det, at kongen 1586 tilskødede ham Hørbygård ved Holbæk, ikke som egentlig gave, men som arveforlening, noget som ellers ikke brugtes her i landet. Efter at R. således på flere måder var blevet knyttet til Sjælland, arbejdede han på at udvide sit godsområde dér og benyttede hertil sin hustrus jyske besiddelser. Ved mageskifte med kronen fik han 1587 landsbyen Tygestrup, ligeledes på Holbækegnen, som han nedlagde, og i hvis sted han opførte den herregård der siden fik navnet Kongsdal. Som han havde vist hengivenhed for Frederik II ved at opkalde sin søn efter ham, således lod han nu en indskrift på sin nye gård forkynde hans taknemmelighed mod kongen, ved hvis død hans begunstigede stilling ophørte.

Familie

Forældre: Michel R. til Schultendorp og Sophia Lambertsdatter Bomstedt. Gift 25.2.1582 på Kbh.s slot med Karen Rostrup, død 1636, begr. i Hørby k., d. af Jørgen R. (død 1563) og Margrethe Andersdatter Skeel (død tidligst 1568). – Far til Frederik R.

Ikonografi

Mal. i hel figur af G. Cornelisz, 1597 (Gavnø), kopi af Remmert Petersen fra 1620erne (Fr.borg) og i halv figur af bl.a. E. H. Løffler (Gavnø; Kongsdal). Min. (Ryegård). Relief på ligsten af den såkaldte Roskilde-successor ca. 1600.

Bibliografi

Kancelliets brevbøger 1571–1608, 1898–1915. – Frantz Jørgensen: Ligprædiken over P. R., 1611.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Brandenburg
tysk delstat, 2,5 mio. indb. (2011), 29.479 k ...Artikel i Den Store Danske
staldmester
person, der beskæftiger sig med hestens pasning, ple ...Artikel i Den Store Danske
Livland
historisk region i Baltikum , der har navn efte ...Artikel i Den Store Danske
Daniel Rantzau
1529-11.11.1569, dansk feltherre. Rantzau var ...Artikel i Den Store Danske
Saltø
hovedgård 8 km vest for Næstved. Gården kende ...Artikel i Den Store Danske
Kongsdal
til 1670 Tygestrup , hovedgård 15 km sydvest ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HBruun
18/07/2011
  • Læst 302 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki