Dansk Biografisk Leksikon

Mathilde Malling Hauschultz

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Mathilde Malling Hauschultz, Mathilde Johanne Malling Hauschultz,  2.12.1885-30.12.1929, politiker. Født i Kbh. (Johs.), død sst., urne på Ass. kgd. H. blev student 1905 fra L. Engelhardts skole, cand.jur. 1911, var fuldmægtig hos sin far, blev 1914 overretssagfører og kompagnon i faderens forretning og overtog den 1919 sammen med sin mand. Hun kom tidligt ind i konservativ kvindepolitik og viste sin slagfærdighed som taler og skribent. 1918 valgtes hun blandt de første kvinder til folketinget for Kbh. og bevarede mandatet til sin død. Hun var en overordentlig energisk arbejder der både som taler og ikke mindst i udvalgene gjorde sig gældende i tinget. Hun tog især del i behandlingen af juridiske og kvindesaglige spørgsmål, således ægteskabsloven og straffeloven; under debatten om sidstnævnte fastholdt hun som en af de få dødsstraffen. Ved afstemningen om militærforliget mellem venstreregeringen og de konservative 1922 undlod hun at stemme fordi hun fandt bevillingerne for små. Hun var medlem af det konservative folkepartis forretningsudvalg og repræsentantskab og af rigsdagsgruppens bestyrelse og redigerede flere år rubrikken Kvinden og Hjemmet i Berlingske Tidende. Kort før mange års overanstrengelse fremkaldte den sygdom der blev hendes død, valgtes hun til formand i Kvindelig læseforening og havde vidtgående planer til dens nyorganisation. Hun var kasserer for børnesanatorierne for Kbh. og omegn fra 1919 og i bestyrelsen for Foreningen til kønssygdommenes bekæmpelse.

Familie

Forældre: overretssagfører Gustav Frederik Ludvig Vilhelm Schneider M. (1855–1919) og Hortensia Martine Malmberg (1860–1946). Gift 20.5.1915 på Frbg. (Marcusk.) med sagfører, senere overretssagfører Rudolph H., født 15.10.1884 i Randers, død 1.1.1958 i Hellerup (gift 2. gang 1930 med Caroline Nielsen, 1869–1950, gift 3. gang 1953 med Paula Cecilie Wandel Petersen, 1887–1977, gift 1. gang med grosserer Johan Havemann, 1870–1944), s. af adjunkt, premierløjtnant af art., senere overlærer Rudolph Valdemar Alexander H. (1826–1910, gift 1. gang 1864 med Augusta Brøchner, 1846–68) og Cecilie Erhardine Lund (1847–1931). Ægteskabet opløst.

Ikonografi

Afbildet på O. Matthiesens mal., 1923, af rigsdagen 1915 (folketinget). Foto.

Bibliografi

Interview i Tilskueren XL, 1923 II 93–96. – Nationaltid. 31.12.1929. Politiken s.d. Berl. tid. 30. og 31.12.s.å. Årbog for rigsdagssaml. 1929–30, 1930 IXf. Studenterne MCMV, udg. A. Falk-Jensen, 1930 202f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Berlingske Tidende
fra 2011 Berlingske , dansk avis, grundlagt ...Artikel i Den Store Danske
overretssagfører
jurist, der i tiden mellem Sagførerloven af 1868 ...Artikel i Den Store Danske
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
HLars
18/07/2011
PEng
18/07/2011
  • Læst 491 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki