Dansk Biografisk Leksikon

P. V. Elmholt

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

P. V. Elmholt, Peter Valdemar Elmholt,  1.6.1883-9.7.1927, politiker, journalist. Født i Ildved, Hvejsel sg., Vejle amt, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). E. var efter folkeskolen på Staby højskole 1897– 99, tog lærereksamen fra Vesterbro seminarium 1904 og virkede som lærer ved Kbh.s skolevæsen til 1907. Stærkt optaget af den politiske udvikling efter systemskiftet deltog E. i politiske debatter i ungdomskredse, var medstifter af Kbh.s radikale ungdomsklub 1904 og var medlem af Den radikale klub der forberedte dannelsen af det radikale venstre 1905. Hans agitatoriske og organisatoriske evner kom især til udfoldelse da han 1907 blev redaktør af det hensygnende Fyns Venstreblad. Ny kapital blev skaffet fra fynske meningsfæller, Den frie presses fond og J. H. Deuntzer der var valgt i Højrupkredsen. Med ubetvingelig energi og aldrig svigtende tro på at opgaven kunne loses gennemagiterede og organiserede E. de fynske sogne. Bladets oplag steg støt, og med de gode medarbejdere E. forstod at vælge var Fyns Venstreblad ved udbruddet af første verdenskrig i stand til bedre end sine konkurrenter at bringe god og hurtig orientering om verdensbegivenhederne. 1.6.1915 blev Venstrebladet morgenblad der nåede langt op i Jylland før københavneraviserne nåede frem. Oplaget der 1907 havde ligget omkring 500 passerede 15.000. Meddelelsen om Christian Xs afskedigelse af ministeriet Zahle 1920 bragte Fyns Venstreblad under en seksspaltet forsideoverskrift: Kongen har i går brudt forfatningen! Samtidig blev forlydender om generalstrejke slået op. Det ramte bladet hårdt i en situation hvor det også stod i kampposition mod Flensborgbevægelsen. Med al sin energi og sit kampmod formåede E. ikke at fastholde sit blads position. De følgende år var oplaget vigende, men E.s indsats for Fyns Venstreblad står i dansk pressehistorie som noget enestående.

Familie

Forældre: blikkenslager Laust Pedersen (1855-1922) og Dorthea Kirstine Jensen (1856-1916). Navneforandring 16.1.1906. Gift 24.5.1918 i Skårup, Svendborg amt med cand. phil. Edith Frederikke Goldschmidt Larsen, født 31.10.1892 i Kbh. (gift 2. gang 1931 med overlærer, cand. teol. Jens Jacob Jensen, 1890-1951), d. af dr. phil., senere seminarieforstander Eduard L. (1860-1946) og Jenny Sara Goldschmidt (1866-97).

Ikonografi

Mindesten i Næsby ved Odense.

Bibliografi

Fyns venstrebl. 27.9.1917 og 10.7.1927. Ekstrabl. 9.7.1927. Politiken 10.7. s.å. Erik Rasmussen og R. Skovmand: Det radikale venstre, 1905-1955, 1955. Niels Thomsen: Dagbladskonkurrencen 1870-1970 II, 1972 646-51.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
generalstrejke
omfattende politisk proteststrejke, som inkluder ...Artikel i Den Store Danske
folkeskolen
den kommunale grundskole i Danmark er tiårig ...Artikel i Den Store Danske
journalist
medarbejder ved nyhedsbureau, dagblad, fagbla ...Artikel i Den Store Danske
Flensborgbevægelsen
dansk nationalpolitisk bevægelse, som i januar 1919 ...Artikel i Den Store Danske
Venstrebladet
fra 1992 navnet i bladhovedet på Holbæk Amts Ve ...Artikel i Den Store Danske
Zahle
dansk slægt, der føres tilbage til skrædder i Kø ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HLars
17/07/2011
  • Læst 536 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki