Dansk Biografisk Leksikon

Axel Urup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Axel Urup, d. 7.8.1540, rigsråd. Død på Ugerup, begravet i Kopinge k. U. skrev sig til sin fædrene gård Ugerup i Skåne som han efter 1526 tog navn efter. Han omtales tidligst jan. 1521. Han nævnes da som ærkebispens fodermarsk på Lundegård, var allerede ridder og følgelig en anset mand. 1522 var han ærkebiskoppelig lensmand på Næsbyholm, i hvilken stilling han lagde sig ud med Christian II. N.å. afværgede han og Claus Bille som befuldmægtigede for det skånske rigsråd ved afslutning af en våbenstilstand med Gustav Vasas befalingsmand Berend van Mehlen faren for en svensk erobring af Skåne. Han deltog 1525 i kampene mod Søren Norby og blev n.å. efterfølger som lensmand på Sølvitsborg som han 1531 fik i pant og beholdt til sin død. 1526 fik han livsbrev på Åsum len af ærkebiskop Jørgen Skodborg som belønning for at han havde taget dennes parti mod hans modkandidat Aage Sparre. 1530 søgte hans hustrus nære slægtning ærkebiskop Gustav Trolle at vinde ham for Christian II's sag; men da U. endnu s.å. blev optaget i rigsrådet kan Frederik I næppe have næret nogen mistanke til ham. Familieforbindelsen med den svenske ærkebiskop er dog måske nok forklaringen på at U. 1534 var blandt dem som den skånske adel udpegede til at forhandle med grev Christoffer; men skønt han ved denne lejlighed måtte sværge greven troskab, blev han n.å. en af den skånske adels anførere i rejsningen mod denne; sammen med svenske hjælpetropper undsatte han Tyge Krabbe på Helsingborg og deltog derefter i Malmøs belejring. U. havde allerede på herredagen 1533 sluttet sig til Mogens Gøyes lutherske fløj af rigsrådet og undgik vel derfor den kgl. unåde som ramte adskillige rigsråder der måske lige så nødtvungent havde måttet bøje sig for grev Christoffer. 1536 sendtes U. sammen med Holger Ulfstand til Gustav Vasa for at forsone denne med Danmarks fred med Lübeck uden dog at nå dette mål. 1539 fik han Elleholm i pant og 1540 tillige Lykå len. Hans enke beholdt Åsum len til 1554, Elleholm til 1557. – 1539 sejrede U. ved det kgl. retterting i en proces om arven efter svigerfaderen over svogeren Jacob Trolle, hvis børn – hvoriblandt den berømte Herluf Trolle – ti år senere uden held genoptog striden med hans enke; 1551 stadfæstede rettertinget dommen af 1539.

Familie

Forældre: Erik Jensen til Ugerup (nævnt 1480 og 1505) og Margrethe Brahe. Gift 23.11.1523 på Ugerup med Anne Trolle, død 1560 på Bårup, d. af Arvid T. til Bergkvara (død 1505) og Birgitta Turesdotter Bielke (død 1515). - Far til Arild U. Bror til Erik U.

Bibliografi

Kong Fr. I's da. registranter, udg. Kr. Erslev og W. Mollerup, 1879. Danske kancelliregistranter 1535-50, udg. samme, 1881-82. Det kgl. rettertings domme og rigens forfølgninger, udg. Troels Dahlerup I-II, 1959-69. - Bille-ættens hist. I, ved W. Mollerup, 1888-93. - Thisets saml. i Rigsark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
befalingsmand
person med befalingsmyndighed. Anvendes inden for mi ...Artikel i Den Store Danske
Skåne
det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægn ...Artikel i Den Store Danske
Gustav Trolle
1488-1535, svensk ærkebiskop. Straks efter at væ ...Artikel i Den Store Danske
Claus Bille
ca. 1490-1558, rigsråd og skånsk storgodsejer. B ...Artikel i Den Store Danske
Herluf Trolle
14.1.1516-25.6.1565, dansk rigsråd og admiral ...Artikel i Den Store Danske
Helsingborg
havneby i det nordvestlige Skåne ved Øresunds ...Artikel i Den Store Danske
Søren Norby
1530, dansk søkriger og lensmand. Norby, der hav ...Artikel i Den Store Danske
Næsbyholm
hovedgård (sædegård) ved landsbyen Næsby 8 km ...Artikel i Den Store Danske
Lundegård
hovedgård 16 km sydvest for Odense. Fra 1602 til ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PCol
18/07/2011
  • Læst 408 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki