Dansk Biografisk Leksikon

Niels Hak

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Niels Hak, d. 18.1.1508, rigsråd, lensmand. Død på Helsingborg slot. H. optoges i rigsrådet senest 1487. Hans hustru var en brordatter af ærkebiskop Jens Brostrup efter hvis død 1497 han straks kom i heftig fejde med efterfølgeren, Birger Gunnersen; striden gjaldt forskellige ejendomme som Jens Brostrup havde erhvervet – ifølge slægten for private midler, ifølge Birger Gunnersen for kirkens. Dec. 1497 bemægtigede H. og hans svende sig på tilbagevejen fra det svenske felttog en således omstridt gård i Malmø; Birger Gunnersen var forsvarsløs da hans svende ikke var kommet tilbage. Striden herom samt forskelligt landgods kom til at vare i årevis. Jan. 1501 kom det på Helsingborg slot til et kraftigt sammenstød mellem ærkebispen på den ene, Poul Laxmand og H. på den anden side; og okt. s.å. indgav Birger Gunnersen et længere klageskrift mod begge de to adelsmænd. Det synes dog meget tvivlsomt om beskyldningen mod Poul Laxmand for landsforræderi også har omfattet H. der bevisligt var tilhænger af den mæglingspolitik som hele det danske rigsråd stod samlet om. 1502 deltog H. sammen med ærkebispen i rigsrådsdommen over den myrdede Poul Laxmand. S.å. var han forlenet med Holbæk, i forvejen havde han forsvaret af Börringe kloster. 1505 deltog han i Kalmardommen over Sten Sture og det svenske rigsråd. Få år senere fik den voldsomme mand en brat død; under et møde i Helsingborg i begyndelsen af 1508 blev han medens kongen, ærkebispen og flere af rigets bedste mænd opholdt sig på slottet dræbt af den senere så bekendte Anders Bille (1477-1555) som dengang var lensmand på Stegehus og fodermarsk. Om årsagerne til denne gerning vides intet; Anders Bille måtte en tid rømme af landet og fik først efter fem års forløb fred med den dræbtes slægt mod at erlægge en usædvanlig stor erstatning.

Familie

Forældre: Mogens H. (død senest 1486) og Lene Eilersdatter Rønnow. Gift ca. 1495 med Tale Brostrup, død tidligst 1503, d. af Hans B. (død 1498/99) og Mette Godow.

Bibliografi

Missiver fra kongerne Chr. Is og Hans's tid, udg. Will. Christensen I-II, 1912-14. Monumenta Scaniæ historica. Diplomatarium diocesis Lundensis, udg. L. Weibull VI, Lund 1932-39 39-45. – Bille-ættens hist. I, ved W. Mollerup, 1888-93. Henry Bruun: Poul Laxmand og Birger Gunnersen, 1959 (fot. optr. 1975). Ingvar Andersson: Skånes hist. II, Sth. 1974.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Malmø
by på den svenske Øresundskyst i det frugtbar ...Artikel i Den Store Danske
ærkebiskop
i oldkirken fra 300-t. indehaver af et betydelig ...Artikel i Den Store Danske
Laxmand
uradelig slægt af skånsk oprindelse, der kan før ...Artikel i Den Store Danske
landsforræderi
højforræderi , traditionel betegnelse for grove ...Artikel i Den Store Danske
Birger Gunnersen
ca. 1445-1519, dansk ærkebiskop. Birger Gunn ...Artikel i Den Store Danske
Sture
navn, båret af flere nordiske adelsslægter, hvor ...Artikel i Den Store Danske
fodermarsk
dansk embedsmand. Fodermarsken overtog i 1400-t. ans ...Artikel i Den Store Danske
Helsingborg
havneby i det nordvestlige Skåne ved Øresunds ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
TJx
18/07/2011
HBruun
18/07/2011
  • Læst 366 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki