Dansk Biografisk Leksikon

H. Nielsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

H. Nielsen, Henrik Christian Nielsen,  14.12.1805-19.11.1885, stiftamtmand. Født i Thisted, død i Ribe, begravet sst. N. blev student 1825 fra Ribe og fem år senere juridisk kandidat. Han arbejdede derpå som volontør hos forskellige embedsmænd, indtil han 1835 blev auditør i Slesvig og 1837 tillige regimentskvartermester. 1841 modtog han titel af overauditør. Under krigen 1848-50 bestyrede han på fremragende måde intendanturvæsenet i Nørrejylland, og 1850 udnævntes han til amtsforvalter i Ribe. Fra denne stilling avancerede han 1855 til stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Ribe amt. Med stor nidkærhed beskæftigede han sig med sit embedes vidtforgrenede hverv, og han mødtes med tillid og agtelse af amtets befolkning. Da de tyske tropper 1864 oversvømmede Jylland, blev N. sammen med andre danske embedsmænd ført som fange til Rendsborg og sad fængslet i et par måneder. Efter krigen overtog han atter sit embede, og utrætteligt virkede han for at afbøde de vanskeligheder som grænsedragningen medførte for Ribe amt. På hans initiativ anlagdes jernbanen Bramminge-Ribe, og han deltog fra dansk side i de forhandlinger der førte til Åbenråkonventionen af 1872 (om dansk eller tysk undersåtsforhold). N. havde i to perioder sæde i landstinget. 1866-70 repræsenterede han 11. kreds, 1876-82 var han kongevalgt medlem. I den første periode tog han levende del i forhandlingerne, navnlig i spørgsmål om fattigvæsenet og sandflugtens dæmpning, senere hindrede en frembrydende tunghørighed ham i parlamentarisk virksomhed af større omfang. 1884 afskedigedes han efter ansøgning fra sine embeder. – Justitsråd 1850.

Familie

Forældre: amtsfuldmægtig i Thisted, senere amtsforvalter i Ribe, justitsråd Rasmus N. (1765-1839) og Abelone Christine With (1772-1835). Gift 30.10.1835 i Ribe med Jacobine Laurentze Eilskov, født 9.10.1809 i Ribe, død 8.6.1855 sst., d. af apoteker Christian Cornelius E. (1777-1830) og Anania Hansen (1788-1864).

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1859. K. 1861. S.K. 1875.

Ikonografi

Mal. af Anton Dorph, 1868 (Ribe rådhus). Træsnit af H. P. Hansen, 1884. Foto.

Bibliografi

N.s erindr. 1848-50 i Fra Ribe amt, 1912 219-50. Breve fra N. sst. 1910 117-81. – J. Helms sst. 1904 1-36. Carsten Teilman Hald sst. 1970 384-409. V. Elberling: Rigsdagens medlemmer gennem 100 år II, 1949 84.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
stiftamtmand
statsamtmanden i et stift, se stiftsøvrighed . ...Artikel i Den Store Danske
Rendsburg
(da. Rendsborg ), by i den tyske delstat Slesvi ...Artikel i Den Store Danske
amtsforvalter
regional skatteopkræver i tiden 1660-1970. Under ...Artikel i Den Store Danske
Litteratur: Ørken og salthav
Benek, R., W Kramer, T. McCann, M. Scheck, J. F. W. Ne ...Artikel i Naturen i Danmark

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HJrg
18/07/2011
  • Læst 275 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki