Dansk Biografisk Leksikon

Peter Rodsteen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Peter Rodsteen,  22.6.1662-22.10.1714, baron, stiftamtmand. Død i Kbh., begravet i Århus domk. R. gjorde oprindelig tjeneste hos prins Christian, idet han 1686 blev ansat som hofjunker og 1689 blev udnævnt til kammerjunker. Samtidig virkede han fra 1685 som sekretær i danske kancelli. 1707 overtog han embedet som stiftamtmand over Ålborg stift og amtmand over Ålborghus amt. 1712 afskedigedes han fra disse stillinger og tiltrådte posten som præses i admiralitetet, men allerede to år efter døde han. Fra faderen havde han arvet godserne Lerbæk og Elkær, og han købte selv 1687 gården Langholt. 1687 fik han udlagt Sejlstrup af kronen, men han solgte den allerede 1689. Hans hustru oprettede 1703 stamhuset Constantinsborg af ejendommen Stadsgård som hendes første mand havde ejet. I den anledning optoges R. i friherrestanden. – Gehejmeråd 1712.

Familie

Forældre: kaptajn, senere admiral Markor R. (1625–81) og Dorothe Sehested (1637–64). Gift 22.2.1703 i Kbh. (Slotsk.) med kammerfrøken hos prinsesse Frederikke Amalie, Sophie Elisabeth Charisius, født 8.10.1647, død 21.5.1706 i Kbh., begr. i Århus domk. (gift 1. gang 1670 med baron Constantin Marselis, 1647–99), d. af amtmand Peder C. til Palstrup (1608–85) og Anne de Binde (1623–80).

Udnævnelser

Hv. R. 1712.

Ikonografi

Statue af Th. Quellinius, 1704, på epitafium (Århus domk.).

Bibliografi

C. Klitgaard i Pers. hist. t. qq.r.III, 1942 17f. Niels Jørgen Poulsen i Hist. medd. om Kbh. Årbog 1977 94f 103.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
stiftamtmand
statsamtmanden i et stift, se stiftsøvrighed . ...Artikel i Den Store Danske
Constantinsborg
sædegård på 330 ha (2012) ved Brabrand, vest for ...Artikel i Den Store Danske
Elkær
Elkjær , se Sønder-Elkær (hovedgård). ...Artikel i Den Store Danske
Lerbæk
tidligere hovedgård 2 km nordvest for Frederiks ...Artikel i Den Store Danske
Langholt
hovedgård (sædegård) 16 km nordøst for Aalborg. ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HJrg
18/07/2011
  • Læst 232 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki