Dansk Biografisk Leksikon

Friis

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Friis, Friis (af Hesselager) (tavle I, a & b). Uradel. Uddød i mandslinien 1716. Christian F.s søstre Karen og Birte var gift med hhv. rigsråd Bjørn Andersen Bjørn og Eiler Brockenhuus. Jesper F. (1593-1643) var gift med Elsebet Ulfeldt, d. af rigskansler Jakob U. Jesper F.s søster Berte var gift med rigsadmiral Albret Skeel.

Friis, Frijs (af Vadskærgård) (tavle II). Uradel. Uddød i mandslinien 1763. Mogens greve F. var gift 1. gang med Anne Sehested, d. af kansler Christian Thomesen S. Niels greve F. var gift med Christine Sophie komtesse Reventlow, d. af storkansler Conrad greve R. Christian greve F. var gift med Øllegaard Gersdorff, d. af gesandt Frederik G. Niels greve F.s datter Charlotte Amalie var gift 2. gang med hofmarskal Otto Blome. Hendes søster Conradine Christine var gift med samleren Chr. greve Danneskiold-Samsøe. Christian greve F.s datter Elisabeth Sophie var gift med embedsmanden Jean Henri Desmercieres. Chr. Emil greve K.-J.-V.- F.s søster Clara Sophie var gift med politikeren Hans Carlsen. Mogens greve K.-J.-V.- var gift med Frederikke (Fritze) Sophie Elisabeth komtesse Danneskiold-Samsøe, d. af teaterchef Chr. greve D.-S.

Friis (af Haraldskær) (tavle III). Sønderjysk uradel, hvis tidligst kendte medlemmer levede i 1300-tallet. Uddød i mandslinien 1727.

Jep F. (-1547) var gift med Helvig Høg, d. af rigsråd Niels H. Deres datter Karen var gift 1. gang med lens mand Holger H. Rosenkrantz (1496-1534). Christian F.s (1581-1639) søster Sidsel var gift med rigsråd Mogens Kaas. Hans datter Else F. var gift med lensmand Joachim Bech. Christian F.s (1617-57) datter Sophie Amalie var gift med officeren Johan Rantzau, som tidligere havde været gift med Hans F.s datter Christiane Barbara.

(Tavle IV). Blandt de mange borgerlige slægter F. nedstammer den der har fostret det største antal blandt de biograferede, fra købmand i Ribe Niels Hansen Grüsbech (1549-1618), hvis hustru Kirsten Christensdatter, var enke efter borger i Ribe Christen F. (død ca. 1580), og hvis børn derfor førte navnet F.

Sekretær Finn T. B. F. (1897-1978) var gift med Bodil Emilie Schou (f. 1900), d. af direktør H. H. S. (1858-1932).

En anden borgerlig slægt F. (tavle V) føres tilbage til skipper i Nakskov Jacob Frederiksen F., der druknede ved forlis under Fyn 1654. Han var tipoldefar til guldsmed i Holbæk, senere lærer i Kværkeby Ambrosius Jørgensen F. (1722-72), hvis søn var Jacob Jørgen F. (1753-94).

Bibliografi

(Tvl. I). Danm.s adels årbog LIX, 1942 II 51-66. (Tvl. II) Danm.s adels årbog LIX, 1942 II 67-80 og LVIII, 1941 II 95-104. (Tvl. III) Danm.s adels årbog LIX, 1942 II 81-97. (Tvl. IV) H. Friis-Petersen: Familien F. fra Ribe gennem 400 år, 1949. (Tvl. V) H. Friis (Petersen): Skipper i Nakskov Jacob Frederiksen F. og hans efterkommere af navnet F., 1955 (ms. på Landsarkivet i Viborg). A. Halling: Meine Vorfahren bd. 2, Glückstadt 1905.

Læs også om Friis i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Friis
Friis
Frijs , slægtsnavn for flere danske adelsslægt ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Haraldskær
hovedgård 6 km vest for Vejle. Den kendes fra ...Artikel i Den Store Danske
Sophie Amalie
24.3.1628-20.2.1685, dronning af Danmark, dat ...Artikel i Den Store Danske
rigskansler
bl.a. embedstitel i Østrig-Ungarn, i zartidens R ...Artikel i Den Store Danske
Frijs
slægten Frijs, se Friis . ...Artikel i Den Store Danske
Helvig
d. ca. 1374, dansk dronning, datter af hertu ...Artikel i Den Store Danske
Johan Rantzau
1492-1565, holstensk feltherre; far til Henr ...Artikel i Den Store Danske
rigsadmiral
se rigsembedsmænd . ...Artikel i Den Store Danske
Birte
dansk form af Birgitte . Det var som Birte eller Bi ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
HHW
18/07/2011
NGB
18/07/2011
  • Læst 630 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki