Dansk Biografisk Leksikon

Niels v. Hauen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Niels v. Hauen, Niels v. Haven,  8.9.1709-4.8.1777, filolog. Født i Odense, død sst., begravet sst. v.H., der selv skrev sig v. Hauen, blev student 1729, 1732 hører i Odense, 1734 teologisk kandidat, 1744 magister, 1751 professor designatus, 1757 virkelig professor i græsk ved gymnasiet i Odense. Han gjorde sit navn kendt ved udgivelsen af Et lidet orthographisk Lexicon eller Ord-Bog, 1741, ikke mindst fordi dette leksikon gav anledning til "den ortografiske fejde" mellem v.H. og Th. Clitau og som derpå foranledigede J. P. Høysgaards første skrift. Bogen indeholder et forslag om afskaffelse af store bogstaver undtagen ved egennavne, og af verbernes flertalsformer. Samtidig er den et interessant forsøg på at sammenstille homonymer, enslydende, men forskelligt stavede ord. Det er ikke helt vellykket, men det giver ved sine sammenstillinger, tit også ved direkte oplysninger, sproghistorisk værdifuld besked om rigsmålsudtalen i Odense omkr. 1750, ligesom det indeholder en stor del ordsprog og talemåder. I Nationalmuseet findes et lille hefte Fyenske Antiquiteter fra 1750erne, hvor v.H. har givet nogle omhyggelige aftegninger af runeindskrifter, gravstene og lignende der vidner både om interesse og forståelse.

Familie

Forældre: sognepræst ved Frue k. i Odense, mag. Frederik Christian v. Haven (1665–1739) og Birthe Cathrine Juulbye (død 1730). Gift 24.7.1754 i Odense med Christiane Grimer, født ca.1723, død 23.11.1782, d. af resid. kapellan ved Skt. Hans k. i Odense Elias G. (1690–1750) og Anna Marie Aabye (ca. 1692–1779). – Bror til Peder v. Haven.

Bibliografi

J. Bloch: Den fynske gejstligheds hist. I, 1787 543–46 770 og rettelser. P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. IV, 1882 (fot. optr. 1977) 141 43. L. Wimmer: De danske runemindesmærker II, 1899–1901 355f; IV, 1903–08 121–24. Henrik Bertelsen: Jens Pedersen Høysgaard, 1926 65–68. Marius Kristensen i Danske folkemål IX, 1935 28–43 51–56. P. Skautrup: Det danske sprogs hist. III, 1953 (nytopl. 1968) 13fo.fl.st.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Haven
medlemsblad for Det Danske Haveselskab; udkom fø ...Artikel i Den Store Danske
Nationalmuseet
Danmarks kulturhistoriske centralmuseum med h ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
MaKr
18/07/2011
  • Læst 651 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki