Dansk Biografisk Leksikon

Andreas Lowson

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Andreas Lowson,  28.7.1704-19.6.1758, højesteretsadvokat. Født på Dallund, begravet i Lyngby. L. blev student fra Ålborg og studerede de følgende år teologi og filosofi ved universitetet. Senere kastede han sig over juraen og var i nogle år fuldmægtig hos højesteretsadvokat og kammeradvokat Hans Ursin. 1726 blev han selv prokurator for højesteret og for alle over- og underretter i begge riger. Han var en overordentlig begavet og veltalende advokat der undertiden var meget skarp i sine udtalelser i retten hvilket ved et par lejligheder da det var gået ud over højtstående personer indbragte ham mulkter og alvorlige irettesættelser. Om hans karakter er meningerne delte; Dorothea Biehl siger at han gæstfrit holdt bord for højesterets ulønnede eller dårligt lønnede assessorer og derved vandt tvivlsomme sager som han lod sig betale højt for. Andre fremhæver hans humane sindelag og hans medfølelse med fattige og forurettede klienter. 1754 udnævntes L. til kirkeinspektør i Kbh.s, Fr.-borg. Kronborg, Antvorskov, Vordingborg og Tryggevælde rytterdistrikter. Efter justitsråd Bredo Munthe af Morgenstiernes død overdroges 1757 dennes forretninger ved revision af Danske og Norske lov til L. der også fik ordre til at føre protokollen ved revisionskommissionens møder. L. nedlagde kort efter sit advokatembede og blev febr. 1758 assessor i højesteret uden at aflægge den sædvanlige prøve. Kort efter døde han.

Familie

Forældre: senere købmand og rådmand i Ålborg Jørgen L. (1668-1715) og Ane Margrethe Westengaard (1679-1758). Ugift.

Udnævnelser

Rang med etatsråder 1755.

Ikonografi

Sarkofag af Johs. Wiedewelt, 1769 (Lyngby k.).

Bibliografi

C. Klitgaard i Pers. hist. t. I l.r.I, 1940 146-48 (om slægten). Samleren III, 1790 193-99. Dorothea Biehl i Hist. t. 3.r.IV, 1865-66 402f. A. Tuxen i Pers. hist. t. 8.r.IV, 1925 21-26. Ludv. Holberg: Epistel 447, udg. Aug. Gyldenborg, 1927 49-53. H. Hjorth-Nielsen: Danske prokuratorer, 1935 (rev. udg. 1977). E. Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938 246f 334 342. Troels G. Jørgensen: Strejflys over enevældens retsliv, 1949 16. Højesteret 1661-1961 II, 1961.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
justitsråd
dansk titel, der gav rang i 4. eller 5. rangklasse. ...Artikel i Den Store Danske
Dallund
hovedgård (2006: 108 ha) og rehabiliteringsce ...Artikel i Den Store Danske
Kronborg
tidligere kongeslot i Helsingør. De tidligste ...Artikel i Den Store Danske
prokurator
(afledt af lat. procurare , se prokura ), person ...Artikel i Den Store Danske
kammeradvokat
siden 1936 en privatpraktiserende advokat , der ...Artikel i Den Store Danske
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SIuul
18/07/2011
  • Læst 304 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki