Dansk Biografisk Leksikon

Peter Hersleb Aagaard

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Peter Hersleb Aagaard,  29.11.1765-7.4.1791, højesteretsadvokat. Født i Kbh. (Nic), død sst., begravet sst. (Helligg.kapel). Aa. var en så usædvanlig begavelse at hans fars embedsbror og ven, B. W. Luxdorph, allerede i hans syvende år fandt det umagen værd at udarbejde et udtog af verdenshistorien til brug for ham. Han blev student 1782 (privat dimitteret), tog 1784 juridisk eksamen, og skønt han endnu ikke var fyldt nitten år stod han sig ypperligt og talte godt latin, en færdighed som var i aftagende inden for den akademiske verden. At han umiddelbart efter blev volontær i danske kancelli og sumummerær sekretær i højesteret betød mindre, men hans udnævnelse til sekretær i den store kommission der 1785 nedsattes for at skabe en nyordning af de lærde skolers og universitetets forhold viste hvilken tillid man havde til den unge jurist. I denne stilling virkede han indtil højesteret 1788 antog ham som advokat ved retten efter prøver som han bestod med "stor applausu", og så ung han end var betroedes der ham sager af meget væsentlig betydning. Aa. var ikke blot en eminent begavelse og en ypperlig taler med en videnskabeligt skolet og sund dømmekraft, men tillige en tiltrækkende og uegennyttig personlighed, der vandt sig ry inden for vide kredse. Statens højeste poster havde været ham sikre om han havde levet længe nok.

Familie

Forældre: kancellideputeret Peter Aa. (1718-90) og Bolette S. Hersleb (1728-65). Ugift.

Ikonografi

Silhouet klippet af J. C. Weitlandt (Kgl.bibl.).

Bibliografi

J. P. Rosenstand Goiske i Minerva, II, 1791 100-34 (også som særtryk s.å.). R. Nyerup: Hist.-statist. skildring af tilstanden i Danm. III,1, 1804 274. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I–II. 1915-30. Højesteret 1661-1961 II, 1961.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev

Om artiklen

Oprindelig forfatter
EiNy
18/07/2011
  • Læst 352 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki