Dansk Biografisk Leksikon

C.M.T. Cold

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

C.M.T. Cold, Christian Magdalus Thestrup Cold,  9.2.1754-13.1.1826, jurist. Født i Sorø, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). C. blev student 1769, privat dimitteret, studerede først teologi, senere jura, cand. jur. 1781, s. å. prokurator ved hof- og stadsretten. 1788 professor ved Kbh.s univ. efter konkurrence med J. J. Gudenrath og J. F. W. Schlegel, 1790 dr. jur. med dissertationen de salario tutorum ex jure Danico-Norvegico veteri et hodierno (om værgers vederlag efter ældre dansk-norsk ret og i dag), 1794 politimester i Kbh., 1799 deputeret i Danske kancelli og tillige chef for 2. departement, 1. deputeret 1804 og tillige chef for 1. departement til 1810, fungerende generalprokurør 1804-25, medlem af karantænedirektionen 1804, af pensionskassedirektionen 1812, af den ekstraordinære ftnanskommission 1813, kongevalgt direktør i Kjøbenhavns Brandforsikring 1807, medlem af den Arnamagnæanske kommission 1804 og ekstraordinær assessor i højesteret 1790-1825. Hverken som universitetslærer eller forfatter har C. efterladt sig spor af varig betydning - foruden nogle festtaler og disputatser har han kun offentliggjort universitetsprogrammet fra 1792 De decimarum prædialium præstatione (om erlæggelse af tiende af jord) - men han var typen på enevældens pligttro og kundskabsrige embedsmand hvis interesser i øvrigt også omfattede andet og mere end det rent faglige, således æstetikken. Han synes således at have spillet en fremtrædende rolle i kredsen omkring K. L. Rahbek, og i striden om "Freias Alter" påberåber Oehlenschläger sig en privat udtalelse fra C. som argument imod stykkets forkastelse. I Det kgl. biblioteks manuskriptsamling findes en af C. 1783 i Det juridisk-praktiske selskab holdt tale i anledning af Danske lovs hundredeårsdag. - Etatsråd 1799.

Familie

Forældre: overhofretsjustitiarius I. A. C. (1716-61) og Magdalene Thestrup (1732-54). Gift 1. gang 11.2.1781 i Kbh. (Petri) med Berta Nissen, født 2.3.1760 sst. (Petri), død 5.4.1791 sst. (Helligg.), d. af kræmmer Johan Adolph N. (1722-75) og Frederikke Margrethe Brandt (ca. 1734-87). Gift 2. gang 18.11.1791 i Tårnby med Anne Marie Elisabeth Fabricius, født 14.11.1773 i Kbh. (Helligg.), død 15.2.1839 sst. (Helligg.), d. af generaladministrator, senere etatsråd Christian Albrecht F. (1734-1815) og Anne B. E. Henneberg (1742-78).

Udnævnelser

R. 1809. K. 1811. DM. 1815. S.K. 1817.

Ikonografi

Silhouet af Weitlandt (Kgl. bibl.). Mal., angivelig af C. Hornemann (Politigården, Kbh.), kopi efter dette i pastel.

Bibliografi

Selvbiogr. i Solennia academica, 1790 14f. - K. L. Rahbek: Erindr, af mit liv I-V, 1824-29. Kbh.s brandforsikring 1731-1911, 1913. Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829 I, 1953 nr. 513, jfr. IV, 1968 167 m. henv. Højesteret 1661-1961 II, 1961 436 439.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
erlæggelse
handling, hvorved den, der er pligtig til det, præst ...Artikel i Den Store Danske
departement
statslig administrativ enhed, der er knyttet til ...Artikel i Den Store Danske
prokurator
(afledt af lat. procurare , se prokura ), person ...Artikel i Den Store Danske
universitetslærer
Før Styrelseslovens ikrafttræden i 1970 havde hovedp ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
Tamm
17/07/2011
FrDahl
17/07/2011
  • Læst 328 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki