Dansk Biografisk Leksikon

Mathias Davids

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Mathias Davids,  10.11.1800-9.2.1877, amtmand. Født i Lindholm, Bøking hrd, død i Slesvig, begravet sst. For at undgå den værnepligt der påhvilede D. som bondefødt forberedte han sig først til landmålereksamen, men da landmålernes værnefrihed ophævedes 1820 opnåede han ansættelse som volontør i rentekammerets 2. slesvigske kontor hvor han 1821 blev kopist med bestalling og dermed værnefri. 1824 fik han landmålereksamen og studerede derefter ingeniør- og artillerividenskab. 1827 blev han student og tog juridisk eksamen på Gottorp 1832. 1834 blev D. stadssekretær og stadspenningmester i Frederiksstad, og trods forfølgelser forblev han loyalt i sit embede 1848. 1849 måtte han bestyre alle embederne i Husum og var 1850 i nogle måneder kgl. regeringskommissær først på Femern, siden i Husum. S.å. konstitueredes han som amtmand over Gottorp og Hutten amter samt Stapelholm, ansattes fast n.å. og beholdt stillingen til 1856. I politisk henseende var D. helstatsmand. Han var medlem af notabelforsamlingen i Flensborg 1851 og valgtes 1856 af 8. kreds til medlem af rigsrådet, hvor han 24.4. s.å. stemte mod Carl Scheel-Plessens forslag om helstats-forfatningens forelæggelse for stænderne i Slesvig og Holsten. Også efter afskedigelsen som amtmand beholdt han sin plads i rigsrådet, men nedlagde sit mandat 1863 efter at have stemt imod novemberforfatningen. Den preussiske regering tilbød ham forgæves en amtmandspost.

Familie

Forældre: forpagter Nis D. (1774-1833) og Silla Nissen (1770-1844). Gift 11.6.1836 med Wilhelmine Henriette Jacobine Thayssen, født 31.5.1804 i Kbh. (Fred. ty.), død 14.6.1879 i Slesvig, d. af sekretær og revisor i generalpostamtet, senere dansk postinspektør i Hamburg og etatsråd Peter T. (1772-1837) og Christiane Vilhelmine Augusta Wittmack (1778-1858).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Frederiksstad
ty. Friedrichstadt , by i det sydlige Slesvig i ...Artikel i Den Store Danske
bestalling
udnævnelsesdokument, der siden Tjenestemandslove ...Artikel i Den Store Danske
værnepligt
pligten til personligt og fysisk at bidrage til ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske
Holsten
tysk Holstein , 1111-1474 grevskab og derefter  ...Artikel i Den Store Danske
Femern
(ty. Fehmarn ), ø i Østersøen, der hører til de ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SvLar
17/07/2011
  • Læst 237 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki