Dansk Biografisk Leksikon

Julius Hansen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Julius Hansen, Julius Carlo Hansen,  15.9.1892-17.4.1971, borgmester. Født i Kbh, død sst., begravet de ukendtes grav Bispebjerg kgd. H. blev født på Vesterbro i Kbh. og fik en nødtørftig kontoruddannelse. Tidligt gik han ind i organisationsarbejde og blev 1918 hovedkasserer i Dansk handels- og kontormedhjælperforbund (nu HK) hvor han 1932-38 var forbundsformand. Han var 1929 blevet medlem af borgerrepræsentationen i Kbh. og var 1937-38 dens formand, hvorefter han 1938-62 var borgmester for magistratens 2. afdeling (hospitalsborgmester). Inden for hospitalsvæsenet virkede han især for at bringe det tekniske udstyr i moderne stand og for oprettelse af ambulatorier og forebyggende klinikker. Ved siden af hospitalsvæsenet sorterede også sundhedsvæsen i almindelighed og byfornyelse under H.s embedsområde; med stor energi gik han ind i de omfattende saneringsarbejder der udførtes i hovedstaden fra slutningen af 30erne – også dette opfattede han i høj grad som et led i en samlet sundhedspolitik der først og fremmest satte ind på de felter hvor sociale tilstande klart var sygdomsfremkaldende. På linje hermed var medlemskabet af forretningsudvalget i Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse 1938-70 hvor han var formand fra 1954. For Rigsforeningen til gigtens bekæmpelse var han præsident 1950-69. H. var myreflittig og i høj grad en dyrker af den detaljerede viden om sine arbejdsområder. Selv om dette kunne skabe irritation blandt medarbejderne, var han, trods et tilknappet og formelt ydre, en estimeret magistratschef.

Familie

Forældre: karetmager Anders Peter H. (1854-1916) og Anna Kirstine Gede (1865-1934). Gift 11.6.1920 i Kbh. (b.v.) med husassistent Maria Magdalene (Magda) Pedersen, født 22.12.1891 i Landerslev, Gerlev-Dråby sg., d. af væver Jakob P. (1844-1937) og Dortea Hansen (1852-1924).

Ikonografi

Afbildet som den bageste i borgergruppen på Axel Saltos restaurering i 1950erne af Jørgen Sonnes frise (på Thorvaldsens mus.). Foto. Mal. af O. Matthiesen (Kbh.s rådhus).

Bibliografi

Verdens gang XIII, 1957 96. Berl. tid. 20.4.1971.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
sundhedsvæsen
samfundets samlede indsats mhp. forebyggelse, diagno ...Artikel i Den Store Danske
irritation
(af lat. irritatio , af irritare ), pirring; opirr ...Artikel i Den Store Danske
borgmester
formand for kommunalbestyrelsen og øverste daglige l ...Artikel i Den Store Danske
byfornyelse
... ... byomdannelse , ændring af en ældre by eller ...Artikel i Den Store Danske
borgerrepræsentationen
se kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
VDyb
18/07/2011
  • Læst 697 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki