Søgeteksten P. H. Classen er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

Dansk Biografisk Leksikon

P.H. Classen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

P.H. Classen, Peter Hersleb Classen,  10.3.1738-19.5.1825, embedsmand, direktør for Det Classenske fideicommis. Født i Kristiania, død i Kbh., begravet sst. (Holmens k.). C. blev dimitteret 1756 fra Kristiania, s.å. volontær i kommercekollegiet, 1759 kommercesekretær, 1764 kommitteret og sekretær i kollegiets danske og norske sekretariat, 1765 tillige decisor for Den almindelige brandforsikring, 1768 endvidere kommitteret i toldkammeret, 1771 medlem af kommercedeputationen, s.å. kommitteret i Danske kammer under finanskollegiet, 1773 deputeret i det på ny oprettede kommercekollegium, 1787 entlediget efter ansøgning. Bomuldsfabrikken på Blegdamsvej havde hans særlige interesse, og efter at den 1782 var gået over til privat eje fungerede han, skønt han var aktionær i den, som statens tilsynshavende for den og bidrog væsentligt til dens udvidelse. Da han imidlertid ved en enkelt lejlighed syntes i højere grad at ville varetage fabrikkens end statens tarv skaffede dette ham en skarp kritik på halsen fra rentekammerets side, og hans forslag blev ikke billiget af kongen. En yderligere krænkelse tilføjedes ham da han efter hofrevolutionen 1784 for at give plads for Johan Ludvig Reventlow blev gjort fra 2. til 3. deputeret i kommercekollegiet. Under påskud af at være svagelig gav han fra den tid ikke mere møde i kollegiet, men opholdt sig indtil sin bror J. F. C.s død 1792 hovedsagelig i Paris. Skønt han med rette følte sig tilsidesat ved broderens testamente, arbejdede han med utrættelig iver og offervillighed for dettes fuldbyrdelse. Han var til sin død sjælen i direktionen for Det Classenske fideicommis der vel var grundlagt af broderen, men med stor energi blev ordnet og sat i system af ham, og han ydede i sit eget testamente ikke uvæsentlige bidrag til det. Han havde kunstneriske anlæg og bl.a. den Classenske biblioteksbygning, Amaliegade 38, er bygget efter hans udkast. - Æresmedlem af Vidensk.s selskab 1815. -Justitsråd 1764. Etatsråd 1770. Konferensråd 1776. Gehejmekonferensråd 1810. Rang med R. E. 1821.

Familie

Forældre: organist Johan Frederik Oasen (1697-1775) og Maria Walter (1702-68). Gift 19.9.1763 på Christiansholm med Marie Justine Fabritius, født 13.10.1738 i Kbh. (Tysk ref.), død 20.12.1816 sst. (Holmens), d. af købmand Just F. (1703-66) og Elisabeth Mariane de Bruguier (1709-76).-Bror til J. F. C.

Udnævnelser

Hv.R. 1793. R. E. 1823.

Ikonografi

Tegn. af Lahde, 1798. To kopier (Fr.borg) angives udført efter original af C. A. Lorentzen eller "Monnié" (Lemonnier). Buste, formentlig af Wiedewelt (Korselitze). Medalje og relief i carneol, begge 1826, af Salomon Jacobson. Buste af Albert Jacobson, 1826, buste efter denne af H. V. Bissen (univ. bibl., Kbh.). - Malet mindetavle (Åstrup k., Falster).

Bibliografi

Fædrenelandsk nekrolog 1821-26, udg. Fr. Thaarup, 1835-44 349-52. C. Nyrop: Johan Frederik Classen, 1887.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Kristiania
(efter Christian 4.), navn på Oslo 1624-1925 ...Artikel i Den Store Danske
testamente
viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hv ...Artikel i Den Store Danske
kommitteret
(af lat. committere 'betro et hverv'), i staten en ...Artikel i Den Store Danske
sekretariat
(se sekretær ), sekretærkontor, kontor i virksomhed ...Artikel i Den Store Danske
fuldbyrdelse
se eksekution , dom og straf . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PBag
17/07/2011
  • Læst 681 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki