Dansk Biografisk Leksikon

Reinhold Meier

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Reinhold Meier,  28.2.1634-23.1.1701, kammersekretær. Født i Slesvig, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). M. gennemgik gymnasiet i Stade og studerede derefter jura i Helmstedt (immatrikuleret 1651). Efter et kort ophold i hjemmet var han 1655-63 i svensk tjeneste, derefter atter i Slesvig, til han 1665 blev sekretær hos statholder C. Gabel, var 1670-85 gehejmekammersekretær og en tid råd hos enkedronning Sophie Amalie der også benyttede ham ved fortrolige politiske sendelser til tyske hoffer. 1687-99 var han medlem af kammerkollegiet, fra 1689 tillige deputeret i de militære kommissariater. Han var en nidkær og dygtig embedsmand der også benyttedes i vigtige kommissioner i "rådstuen", bl.a. 1696 i rådslagningerne om oprettelsen af en landmilits. Under troppesamlingen i Holsten 1689, ekspeditionen mod Ratzeburg 1693 og felttoget ved sydgrænsen 1700 bestred han den lige så betydningsfulde som vanskelige stilling som chef for feltkommissariatet. Hans embedsbane formede sig i meget ligesom broderens, men han fulgte bekvemmere veje end denne, beskæftigede sig mindre med detaljerne og nåede socialt op i et højere niveau.- Kancelliråd 1686. Kammerråd 1687. Justitsråd 1690. Tit. etatsråd 1693. Virkelig etatsråd 1697.

Familie

Forældre: dr.jur., først i mecklenburgsk tjeneste, senere gottorpsk råd og staller i Ejdersted Herman M. (død 1659) og Ursula v. Gehren (død 1650). Gift 1677 med Sophie Elisabeth v. Piaten, død tidligst 1701, d. af kurkölnsk råd Friedrich v. P.- Bror til Herman M.

Bibliografi

Progr. fun. univ. Hafn. over R. M., 1701. Svenske relationer i Danske saml. 2.r.III, 1873-74. C. L. Løvenskiold sst. VI, 1877-79 298-304. Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben I-II, 1899-1903. K. C. Rockstroh: Udvikl, af den nationale hær II, 1916.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Stade
by i den tyske delstat Niedersachsen, 35 km vest ...Artikel i Den Store Danske
Sophie Amalie
24.3.1628-20.2.1685, dronning af Danmark, dat ...Artikel i Den Store Danske
Holsten
tysk Holstein , 1111-1474 grevskab og derefter  ...Artikel i Den Store Danske
Helmstedt
tysk by i delstaten Niedersachsen beliggende i e ...Artikel i Den Store Danske
Ratzeburg
by ved sydenden af Ratzeburger See 17 km syd for ...Artikel i Den Store Danske
landmilits
tidligere en under krigstilstand samlet hær, der ...Artikel i Den Store Danske
statholder
person, der i regentens navn og på dennes veg ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Rockstroh
18/07/2011
  • Læst 252 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki