Dansk Biografisk Leksikon

Albert Oxe

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Albert Oxe, d. 7.9.1577, til Nielstrup, lensmand. Død i Hillerød, begravet i Frue k. i Kbh. O. skal allerede i en tidlig alder have vist særlig interesse for regnekunsten hvorfor hans lærer Claus Lauridsen Scavenius dedicerede ham sin 1552 i Paris trykte Arithmetica. Denne familiebegavelse synes han dog i langt ringere grad end sine ældre slægtninge at have anvendt til egen fordel, ligesom han i det hele overskygges af slægtens mere fremtrædende medlemmer. Først under syvårskrigen fik han større hverv betroet; 1563 blev han en af de fire proviantkommissærer for smålandene, og 1565-67 førte han først alene, siden sammen med lensmanden på Halsted kloster, befalingen over Lolland og Falster, ligesom han havde tilsyn med de to øers forsvar. Til dem var han i det hele hovedsagelig knyttet; her lå hans fædrenegård Nielstrup, hvor han lod foretage byggearbejder, og alle hans forleninger, nemlig Sørup med Gedser (1567-68), Vigsnæs, Sosmarke og Kalø birker (1567-77) og endelig Ålholm (1568-77). 1573 blev han forstander for Herlufsholm og måtte i denne egenskab føre proces med dem af sine nære frænder der søgte at omstyrte skolens fundats.

Familie

Forældre: Johan O. (død 1534) og Mette Gøye (død ca. 1537). Gift Sidsel Urne (gift 2. gang 1579 med Frederik Hobe, død 1597), død mellem 9.9.1601 og 30.5.1603, d. af Jørgen U. (død 1560) og Magdalene Tygesdatter Brahe (død tidligst 1567). – Bror til Eskil O. og Peder O. (1520-75).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Sørup
herregård 6 km syd for Ringsted , omtalt før ...Artikel i Den Store Danske
Gedser
Danmarks sydligste by, beliggende nær Falste ...Artikel i Den Store Danske
Ålholm
hovedgård (sædegård) umiddelbart vest for Nys ...Artikel i Den Store Danske
Nielstrup
hovedgård 6 km nordvest for Svendborg . Den til ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HBruun
18/07/2011
  • Læst 313 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki