Dansk Biografisk Leksikon

Alfred Hage

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Alfred Hage,  30.5.1843-30.4.1922, minister, godsejer. Født i Kbh. (Trin.), død på Oremandsgård, begravet i Allerslev, Bårse hrd. H. blev student 1861 fra Borgerdydskolen på Christianshavn og cand. polit. 1866. Ved faderens død 1872 overtog han Oremandsgård og Kallehave færgegård, som han drev således at han regnedes blandt egnens foregangsmænd. Han var næstformand i Præstø amts landboforening 1882-1902, formand for Allerslev sogneråd 1874-86 og direktør i Sparekassen for Præstø og emegn fra 1876. Fra sit hjem havde han stærk politisk interesse og stillede sig 1881 som højres kandidat i Præstøkredsen. Han øgede højres stemmetal, men først 1892 da venstre var splittet mellem forligstilhængere og forligsmodstandere opnåede han valg til folketinget. Han faldt 1895 og var derefter kongevalgt, senere landstingsvalgt medlem af landstinget dec. 1895-april 1919 da han p.gr.a. sygdom nedlagde sit mandat. Med sin udprægede højreindstilling sluttede han sig nær til Estrups politik. Som landbrugsminister i ministeriet H. E. Hørring 1897-1900 viste han imidlertid adskillig forhandlingsvillighed over for folketinget. Som menigt medlem af landstinget havde han bekæmpet forslaget om jordlodder til landarbejdere, men da han som minister fremsatte forslaget og folketinget gav det én affattelse, landstinget en anden, greb han ind og fik landstingshøjre til at give efter så loven kunne gennemføres, i det væsentlige i folketingets affattelse. Dermed blev denne første udstykningslov hans og iøvrigt de sidste højreministeriers væsentligste lovgivningsresultat. Efter sin afgang som minister genoptog han sin tidligere udprægede højrepolitik i nær tilknytning til Estrup. Sammen med seks andre medlemmer af højres landstingsgruppe fulgte han dog ikke partiet i dets modstand mod loven om nedlæggelse af Kbh.s befæstning og undlod at stemme hvorved det samlede kompleks af forsvarslove 1909 kunne gennemføres. Han stemte mod grundloven af 1915, men erkendte de nye forhold og gik ind i det konservative folkeparti dec. 1915. – H. var et udpræget friluftsmenneske der ofrede både arbejde og penge på sin interesse for naturen. Han var formand for Østifternes haveselskab 1889– 1917, for foreningen Skolehaven 1905-13, for foreningen for naturfredning 1911-17 og præsident for det samvirkende danske haveselskab 1910-13. – Personlig nød han almindelig sympati for sin humane, fordomsfri tankegang og den udstrakte velgørenhedsvirksomhed der var hans som hele hans slægts særkende. – Hofjægermester 1884. Kammerherre 1900.

Familie

Forældre: købmand Alfred H. (1803-72) og Frederikke V. Faber (1810-91). Gift 30.11.1872 i Antwerpen med Emily Schack Brockdorff, født 26.1.1849 i Antwerpen, død 24.6.1930 i Charlottenlund, d. af generalkonsul Ferdinand Schack B. (1814-81) og Mathilde Offresie Saportas (1822-1904). – Bror til Johannes H. (1842-1923).

Udnævnelser

R. 1892. K2. 1898. DM. 1900.

Ikonografi

Tegn. af H. som barn udført af søsteren Johanne Bissen, f. Michelsen. Afbildet på familiemal. af W. Marstrand, 1850 (Oremandsgård). Mal. af samme, 1864 (sst.). Mal. af F. Schwartz, 1889 (sst.). Afbildet på O. Matthiesens mal. 1923 af rigsdagen 1915 (folketinget). Foto.

Bibliografi

N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901-03 596-99. Berl. tid. 1.5.1922. Nationaltid. s.d. Hans Jensen i Festskr. til Kr. Erslev, 1927 631-54. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordens-kapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
haveselskab
se Det Danske Haveselskab . ...Artikel i Den Store Danske
befæstning
fortifikation , ethvert arbejde, der udføres i ter ...Artikel i Den Store Danske
naturfredning
se fredning og Naturbeskyttelsesloven . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
HLars
18/07/2011
PStav
18/07/2011
  • Læst 470 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki