Dansk Biografisk Leksikon

C. Aaberg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

C. Aaberg, Christen Pedersen Aaberg,  15.9.1819-17.10.1897, politiker. Født på Åberggård ved Vemb, død sst., begravet i Møborg. Efter folkeskolen kom Aa. i tømrerlære, overtog 1846 s.m. en bror fædrenegården og blev eneejer af den 1860. Senere anlagde han et teglværk. Han var medlem af sognerådet 1854-67 og 1876-91, deraf 24 år som formand. Ved et suppleringsvalg i Lemvigkredsen 1859 stillede han sig til folketinget mod grev S. Schulin og erobrede ved det ordinære valg 1861 kredsen og holdt den til sin død. 1864-66 var han medlem af rigsrådet. Aa. sluttede sig i tinget til bondevennerne, men brød under grundlovskampen 1865-66 med J. A. Hansen (1806-77). Han fik sammen med seks andre øgenavnet "de syv vise bønder", tilhørte derefter mellempartiet til dets opløsning 1876 hvorefter han sluttede sig til højre. Han stod i partiet Lars Dinesen nær, tog del i forligs-forhandlingerne 1893-94 og var 1897 ivrig for at bevare ministeriet Reedtz-Thott. Gennem mange år sad han i finansudvalget og gjorde sig først og fremmest gældende som udvalgsmedlem. Debatter i tinget deltog han sjældent i, men var aktiv for udviklingen af sin vestjyske hjemegn. Han var ihærdig for oprettelse af Vemb-Lemvig banen i 1870'erne, havde væsentlig andel i at staten i 1880'erne købte Gudum klosters hede og Kronheden til beplantning og bidrog til gennemførelsen af Lemvig-Thyborøn banen 1894. Han var medlem af den jyske kystsikringskommission og interesserede sig for sejladsen på Limfjorden, Ringkøbing fjords udløb og beplantning af heder og klitter. I det hele gjaldt han på sin egn for en autoritet i disse sager.

Familie

Forældre: gårdejer Peder Christensen Aa. (1796-1873) og Maren Christensdatter (ca. 1794-1876). Gift 8.12.1851 i Møborg med Kirstine Zilstorff, født 9.9.1816 på Agergård i Bøvling, død 5.2.1903 på Åberggård, d. af musiker, senere proprietær Niels Sørensen Z. (ca. 1778-1843) og Hanne Harpøth (1789-1848).

Udnævnelser

R. 1890 som den første egentlige bonde.

Ikonografi

Træsnit 1877, 1887 og 1897. Relief på mindesten 1899 (Lemvig). Relief på gravsten 1907. Foto. – Mindesten i Bøvling lystanlæg (1957, tidligere kirkegården).

Bibliografi

H. Wulff: Den danske rigsdag, 1882 1. Ringkøbing amts avis 18.10.1897. Holstebro avis s.d. og 25.10. s.å. -Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
folkeskolen
den kommunale grundskole i Danmark er tiårig ...Artikel i Den Store Danske
Limfjorden
stærkt uregelmæssigt sund, der adskiller Den Nør ...Artikel i Den Store Danske
Dinesen
dansk slægt. Slægtens mest kendte linje stammer ...Artikel i Den Store Danske
suppleringsvalg
by-election , valg, der afholdes for at udfylde en ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
HLars
18/07/2011
PEng
18/07/2011
  • Læst 407 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki