Dansk Biografisk Leksikon

Moses Olsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Moses Olsen, Simon Johansínguaq Moses Valdemar Olsen, 10.6.1938-25.9.2008, politiker. Efter at have gennemgået realskolen i Godthåb tog Moses Olsen studentereksamen i Danmark 1962, studerede humaniora ved Kbh.s univ. og tog translatøreksamen. 1963-64 var han på studieophold i Reykjavik, og 1970-71 lærer ved Knud Rasmussens højskole i Holsteinsborg. Ved folketingsvalget 1971 indvalgtes han overraskende for Grønlands nordkreds og blev efter næste valg sekretariatschef for KNAPP (de grønlandske fiskeres og fangeres organisation) 1973-77 og derefter i to år sekretariatschef for Holsteinsborg kommune.

Ved det første landstingsvalg efter hjemmestyret 1979 blev han indvalgt for Holsteinsborg og samtidig landsstyremand for sociale anliggender. Han sad i landstinget og var landsstyremedlem til 1991. I perioden 1978-79 var han desuden redaktør af den lokale TV-avis i Holsteinsborg. Moses Olsen blev under sine studier i Danmark optaget af nye politiske tanker om Grønlands fremtid som reaktion mod den integrerings- og daniserings-politik der havde været ført også fra grønlandsk side, og han var blandt de første der i skrift og tale formulerede den politik der senere skulle munde ud i dannelsen af partiet Siumut. Han blev en slags chefideolog for den nye politiske strømning hvis hovedtanke var et Grønland, bygget på egne forudsætninger og under grønlandsk ledelse. Ved sit valg til folketinget 1971 blev Moses Olsen tungen på vægtskålen ved den danske regeringsdannelse, og hans synspunkter virkede chokerende i mange danske kredse. Efter EF-afstemningen 1972 formulerede Moses Olsen i folketinget det grønlandske ønske om hjemmestyre. Efter sin hjemkomst til Grønland 1973 var han optaget af at organisere den nye politiske bevægelse, 1975-77 koordinerende landsformand for den voksende Siumutgruppe og i samme periode chefredaktør for bevægelsens blad Siumut, til hvilket han også var en flittig skribent. Efter partidannelsen 1977 blev han næstformand.

Moses Olsen skrev fra sine yngste år mange digte og er repræsenteret i flere antologier, således Taigdlat, Grønlandske digte, 1974 og Inuit, ny grønlandsk lyrik, 1980. Endvidere udgav han digtsamlingen Anersaama pikialaarneri (1998). Digtene er meget følsomme og af en anden karakter end Moses Olsens skarpe politiske formuleringer.

Familie

Moses Olsen blev født i Holsteinsborg (Sisimiut).

Forældre: fisker Otto O. (født 1909) og Elisabeth Olsen (født 1910). Gift 1966 i Kbh. med Elisa Arnaq Olsen, d. af tømrer Nikolaj O. (ca. 1915-75) og Maren Johansen (ca. 1915-69).

Udnævnelser

R1.

Ikonografi

Foto.

Læs også om Moses Olsen i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Moses Olsen
Moses Olsen
10.6.1938-25.9.2008, grønlandsk politiker og for ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
VKR skuffer
Fire måneder før valgperiodens udløb udskrev VKR-r ...Artikel i Danmarkshistorien
Godthåb
dansk navn for Grønlands hovedby, Nuuk . ...Artikel i Den Store Danske
hjemmestyre
de forfatningsretlige selvstyreordninger, der in ...Artikel i Den Store Danske
Holsteinsborg
dansk navn for Sisimiut i Vestgrønland. ...Artikel i Den Store Danske
Fra amt til hjemmestyre
De færreste unge grønlændere nærede illusioner om, ...Artikel i Danmarkshistorien
landstingsvalg
de valg, der 1849-1953 blev afholdt til Rigsdagens f ...Artikel i Den Store Danske
Siumut
politisk parti i Grønland. Siumut begyndte i 197 ...Artikel i Den Store Danske
„Et grønlandsk Grønland”
Med Grundloven af 1953 var Grønland formelt blevet ...Artikel i Danmarkshistorien

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
18/07/2011
MLid
18/07/2011
  • Læst 856 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki