Dansk Biografisk Leksikon

Theodor Reventlow

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Theodor Reventlow,  19.7.1801-4.2.1873, greve, politiker. Født på Christiansholm (Fred. ty.), død på Jersbeck, begravet i Sülfeld. R. blev student 1818, og efter at han 1822 havde taget juridisk eksamen i Glückstadt, blev han 1825 tilknyttet slesvigholstenske kancelli og fungerede 1828–34 som legationssekretær i St. Petersborg. 1835 udnævntes han til amtmand over Cismar amt, men tog allerede 1838 sin afsked og valgtes 1840 til provst for Skt. Johannes klostret i Slesvig; 1847 nedlagde han også dette hverv. -1840 var R. blevet medlem af Slesvig stænder som kongevalgt medlem, og 1846 var han forsamlingens vicepræsident. Som stændermedlem indtog den konservative aristokrat en moderat holdning i nationalitetsspørgsmål og 1844 modsatte han sig Gülichs forslag om indførelse af en konstitutionel forfatning på basis af landsrettig-hederne. – 1848 blev R. medlem af den slesvigholstenske landsforsamling og okt. 1848 præsident i fællesregeringen, til denne i marts 1849 afløstes af statholderskabet. Den holstenske stænderforsamling, af hvilken han 1855 var blevet medlem, valgte ham 1856 ind i rigsrådet hvor han modsatte sig tanken om et konstitutionelt fællesskab imellem holstenere og danske fordi denne form for forbindelse med det liberale Danmark truede ridderskabets interesser. Det var R. der førte an, da de konservative holstenere nedlagde deres mandater 1857. Efter 1864 levede han tilbagetrukket på sine godser Jersbeck og Stegen som han havde købt 1840. – Hofjægermester 1827. Kammerherre 1841.

Familie

Forældre: statsminister Cay R. (1753–1834) og Emilie L. H. Bernstorff (1776–1855). Gift 1. gang 3.12.1834 i Berlin med komtesse Sophie Bernstorff til Neuendorf, født 29.1.1807 i Kbh. (Fred. ty.), død 7.3.1857 i La Tour de Peilz ved Genévesøen, d. af direktør i udenrigsministeriet, greve Joachim B. (1771–1835) og Sophia H. E. Blücher (1770–1807). Gift 2. gang 14.9.1858 på Ippenburg med baronesse Asta Georgine v. dem Bussche-Ippenburg genannt v. Kessell, født 6.4.1831 på Hackhausen, død 7.10.1881 i Ober Stefansdorf, d. af preussisk kammerherre og landråd grev Julius Clamor Friedrich Wilhelm Carl v.d. B.-I. gen. v. K. til Hackhausen (1805–61) og komtesse Thora Charlotte Auguste Julie Bernstorff (1809–73).

Udnævnelser

R. 1832.

Ikonografi

Afbildet s.m. to brødre på mal. af F. C. Grøger ca. 1806 (Altenhof). Afbildet på W. Heuers litografi af fællesregeringen 1848 og på træsnit 1861 af holstenske stænderdeputerede. Maleri.

Bibliografi

N. Neergaard: Under junigrundloven I–II. 1892–1916 (reproudg. 1973). P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede IV, 1916 316 341 420f. Hans Jensen: De danske stænderforsaml.s hist. II, 1934. Erik Møller: Helstatens fald I–II, 1958 (reproudg. 1974).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Christiansholm
tidligere lystslot ved Klampenborg nord for Købe ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
Rerup
18/07/2011
SvLar
18/07/2011
  • Læst 348 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki