Dansk Biografisk Leksikon

Wolf Buchwald

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Wolf Buchwald,  2.5..1588-13.9.1637, holstensk råd, amtmand og klosterprovst. Død på Rastorf. Efter lange rejser både i Europa hvor han bl.a. 1608 studerede ved universitetet i Orleans, 1611 i Padua og 1612 i Siena, og i Forasien blev B. 1615 hofjunker hos Christian IV. 1617 ledsagede han hertug Frederik til Bremen, og 1620 overværede han den svenske konges bryllup. 1621 nævnes han som ritmester. 1621-24 var han hofmarskal i hvilken egenskab han 1622 fulgte kongen og prinsen til hertug Hans d. Y.s ligfærd i Sønderborg og 1624 sendtes til Bützow for at indrette den til biskop i Schwerin valgte hertug Ulriks hofstat. Véd krigsudbruddet 1625 blev han krigskommissær, og juli s.å. ledede han ved Höxter et angreb af danske tropper som blev slået tilbage af Tillys spldater; allerede 1626 opgav han sit regiment. 1627 blev han holstensk råd og kommitteret ved defensionsværket i hertugdømmerne, 1627-29 var han amtmand i Haderslev, 1631-37 klosterprovst i Preetz. 1630 sendtes han sammen med sin (broder Caspar i kongens ærinde til Glüskstadt. B. som foruden at drive sine egne gårde Prønstorf og Rastorf fra 1628 også forpagtede kronens ladegård Beldringe (Sjælland) og 1627-30 i kongelige skrivelser kaldes "til Bothkamp" som han da vel har forpagtet af Breide Rantzau, synes at have været en energisk landmand; han anlagde en korn- og en papirmølle, en Ibro og en vej på Rastorf og tog sig ivrigt af Préetzerklostergodset hvis indtægter han skal have fordoblet. 1635 undertrykte han en opstand af husmændene i Preetz, fremkaldt af skattepålæg.

Familie

Forældre: Joachim van Bokwolde til Pronstorf (1553-1635, gift 1. gang 1583 med Helvig, død 1586) og Adelheid Wolfsdatter Ahlefeldt til Kaden (ca. 1566-1629). Gift 1626 med Catharina Rantzau til Hanerau, født 21.2.1590, død 14.5.1655 (gift 1. gang 1607 med Henrik Rantzau til Neuhaus, død 1620), d. af amtmand i Åbenrå Cai R. til Hanerau og Holstenklinken (1566-1607) og Elisabeth Henriks-datter Rantzau (1567-1646). - Bror til Friedrich B. (1605-1676).

Bibliografi

Urkundensåmml. der schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. für vaterland. Gesch. I, 1839-49 417-20. Kancelliets brevbøger 1621-39, 1922-44. - Danm. adels årbog XXX, 1913 128f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Padua
tysk for den italienske by Padova . ...Artikel i Den Store Danske
kommitteret
(af lat. committere 'betro et hverv'), i staten en ...Artikel i Den Store Danske
Forasien
mindre brugt og eurocentrisk betegnelse for den ...Artikel i Den Store Danske
Breide Rantzau
1556-1618, dansk rigsråd. Som næstældste søn af ...Artikel i Den Store Danske
hofmarskal
leder af kongens hofstat, hoffets husholdning og ...Artikel i Den Store Danske
Bothkamp
tidligere sædegård, nu aldersstiftelse ved Bothk ...Artikel i Den Store Danske
Beldringe
hovedgård 4 km sydvest for Præstø. Beldringe ...Artikel i Den Store Danske
Schwerin
hovedstad i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpom ...Artikel i Den Store Danske
Siena
  mellemitaliensk by 50 km syd for Firenze m ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
COBA
17/07/2011
  • Læst 327 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki