Dansk Biografisk Leksikon

Thott

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.
Slægtstavle I over slægten Thott.

Slægtstavle I over slægten Thott.

Thott, Uradel med udgangspunkt i Skåne. Det enkle, firdelte våbenmærke tyder på meget høj alder. Navnet bæres i 1280'erne af en skånsk ridder Tord (Aagesen) Thaat, hvis nære slægtskab med brødrene Absalon Aagesen og Niels Kyrning er sandsynligt, men ikke sikkert kan påvises.

Fra Aage Axelsen Thotts sønnesøn, svensk rigsråd Tønne Eriksen til Benhammar, stammer en svensk linje som skrev sig til Skedebo og uddøde i slutningen af 1600-tallet, mens en anden svensk linje, der kan føres tilbage til Niels Kyrning, 1809 blev optaget i svensk grevestand og fortsat lever. Den skånsk-danske linje uddøde med gehejmestatsminister Otto greve Thott (1703–85) til Gavnø m.v. Han bestemte ved sit testamente at hans godser som stamhus skulle tilfalde kammerherre Holger Reedtz der var søn af en fætter på mødrene side. Denne fik 1786 patent på slægtsnavnet Reedtz-Thott.

Rigsråd Jep Axelsen til Sørups sønnedatter Birgitte Thott (død 1474) blev ca. 1454 gift med hofmester Johan Oxe til Torsjö (død 1490–91).

Slægtstavle II over slægten Thott.

Slægtstavle II over slægten Thott.

Bibliografi

Danmarks adels årbog XVII, 1900 408–52 (med senere rettelser). Alexandra Skoglund: De yngre Axelssönernas förbindelser med Sverige, Uppsala 1903. Erik Lönnroth i Scandia VI, Stockholm 1933 173–92. Samme: Sverige och Kalmarunionen, Göteborg 1934 (2. opl. 1969). Karin Hagnell: Sturekrönikan 1452–96, Lund 1941. Paul Sjögren: Släkten Trolles historia intill år 1505, Uppsala 1944. Gunnar T. Westin: Historieskrivaren Olaus Petri, Lund 1946. Sven Ulric Palme: Sten Sture d.ä., Stockholm 1950 (2. opl. 1968). Henry Bruun i Nord. t. för vetenskap, konst och industri ny ser. XXVII, Stockholm 1951 210–27. Hans Gillingstam: Ättarna Oxenstierna och Vasa, Stockholm 1952–53. Danmarks gamle personnavne, udg. Gunnar Knudsen m.fl. II, 1954–64 (reproudg. 1979–80). K.-G. Lundholm: Sten Sture d.ä. och stormännen, Lund 1956 = Bibliotheca hist. Lundensis III. Erik Ulsig: Danske adelsgodser i middelalderen, 1968. Den nordiske adel i senmiddealderen. Rapporter til det nordiske historikermøde, 1971. Ingvar Andersson: Skånes historia II, Stockholm 1974. Kai Hørby i Danmarks historie II, 1980 især 188–90. Jens E. Olesen: Rigsråd, kongemagt, union, 1980. Poul Enemark Kriseår 1448–51, 1981. Samme i Historie ny ser. XIV, 1972 440–92.

Læs også om Thott i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Slægtstavle II over slægten Thott.

© Dette billede må du ...

Slægtstavle I over slægten Thott.

Viser 2 af 2 billeder

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Thott
Thott
uradelig skånsk slægt, der med sikkerhed kan ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Skåne
det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægn ...Artikel i Den Store Danske
testamente
viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hv ...Artikel i Den Store Danske
Hverdagens og magtens billeder
I 1500-tallet spillede kunsten en anden rolle end ...Artikel i Danmarkshistorien
Kongen og staten
Centraladministrationen undergik imidlertid ikke k ...Artikel i Danmarkshistorien
Kampen om kongen
Frederik 5.s regeringsperiode kom dog ikke til at ...Artikel i Danmarkshistorien
Unionsmonarkiets undergang
Endnu fortæller kilderne os langt mere om krige og ...Artikel i Danmarkshistorien
Danmark og Europa
Umiddelbart virker det, som om Danmark kun havde t ...Artikel i Danmarkshistorien
Danmark og omverdenen
Eftertiden har i vel høj grad været tilbøjelig til at ...Artikel i Danmarkshistorien

Om artiklen

Oprindelig forfatter
TJx
18/07/2011
  • Læst 570 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki