Dansk Biografisk Leksikon

Thott

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Thott, Uradel med udgangspunkt i Skåne. Det enkle, firdelte våbenmærke tyder på meget høj alder. Navnet bæres i 1280'erne af en skånsk ridder Tord (Aagesen) Thaat, hvis nære slægtskab med brødrene Absalon Aagesen og Niels Kyrning er sandsynligt, men ikke sikkert kan påvises.

Fra Aage Axelsen T.s sønnesøn, svensk rigsråd Tønne Eriksen til Benhammar, stammer en svensk linje som skrev sig til Skedebo og uddøde i slutningen af 1600-tallet, mens en anden svensk linje, der kan føres tilbage til Niels Kyrning, 1809 blev optaget i svensk grevestand og fortsat lever. Den skånsk-danske linje uddøde med gehejmestatsminister Otto greve T. (1703–85) til Gavnø m.v. Han bestemte ved sit testamente at hans godser som stamhus skulle tilfalde kammerherre Holger Reedtz der var søn af en fætter på mødrene side. Denne fik 1786 patent på slægtsnavnet Reedtz-Thott.

Rigsråd Jep Axelsen til Sørups sønnedatter Birgitte Thott (død 1474) blev ca. 1454 gift med hofmester Johan Oxe til Torsjö (død 1490–91).

Bibliografi

Danm.s adels årbog XVII, 1900 408–52 (m. senere rettelser). Alexandra Skoglund: De yngre Axelssönernas förbindelser med Sverige, Upps. 1903. Erik Lönnroth i Scandia VI, Sth. 1933 173–92. Samme: Sverige och Kalmarunionen, Göteborg 1934 (2. opl. 1969). Karin Hagnell: Sturekrönikan 1452–96, Lund 1941. Paul Sjögren: Släkten Trolles hist. intill år 1505, Upps. 1944. Gunnar T. Westin: Historieskrivaren Olaus Petri, Lund 1946. Sven Ulric Palme: Sten Sture d.ä., Sth. 1950 (2. opl. 1968). Henry Bruun i Nord. t. för vetenskap, konst och industri ny ser. XXVII, Sth. 1951 210–27. Hans Gillingstam: Ättarna Oxenstierna och Vasa, Sth. 1952–53. Danm.s gamle personnavne, udg. Gunnar Knudsen m.fl. II, 1954–64 (reproudg. 1979–80). K.-G. Lundholm: Sten Sture d.ä. och stormännen, Lund 1956 = Bibliotheca hist. Lundensis III. Erik Ulsig: Danske adelsgodser i middelalderen, 1968. Den nord. adel i senmiddealderen. Rapporter til det nord. historikermøde, 1971. Ingvar Andersson: Skånes hist. II, Sth. 1974. Kai Hørby i Danm.s hist. II, 1980 især 188–90. Jens E. Olesen: Rigsråd, kongemagt, union, 1980. Poul Enemark Kriseår 1448–51, 1981. Samme i Historie ny ser. XIV, 1972 440–92.

Læs også om Thott i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Thott
Thott
uradelig skånsk slægt, der med sikkerhed kan ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Kampen om kongen
Frederik 5.s regeringsperiode kom dog ikke til at ...Artikel i Danmarkshistorien
Danmark og omverdenen
Eftertiden har i vel høj grad været tilbøjelig til at ...Artikel i Danmarkshistorien
Unionsmonarkiets undergang
Endnu fortæller kilderne os langt mere om krige og ...Artikel i Danmarkshistorien
Skåne
det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægn ...Artikel i Den Store Danske
Krisen i 1460erne
Tilsyneladende negligerede Christian 1. sine mange ...Artikel i Danmarkshistorien
Holger Reedtz
  1800-1857, dansk diplomat, udenrigsminis ...Artikel i Den Store Danske
Ærkekongen
Som næsten eneste overlevende repræsentant for det ...Artikel i Danmarkshistorien
Danmark og Europa
Umiddelbart virker det, som om Danmark kun havde t ...Artikel i Danmarkshistorien

Om artiklen

Oprindelig forfatter
TJx
18/07/2011
  • Læst 510 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki