Dansk Biografisk Leksikon

Trolle

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.
Slægtstavle I over slægten Trolle.

Slægtstavle I over slægten Trolle.

Trolle, I. Svensk uradel. Den sikre slægtslinje kan næppe føres længere tilbage end 1300-tallet, og i slutningen af 1400-tallet får slægten forbindelse til Danmark gennem Arvid Trolles ægteskab med Iver Axelsen Thotts datter Beate. To af Arvid Trolles sønner blev svenske rigsråder, mens den tredje, Jakob Trolle ved mødrenearv og ægteskab blev fast knyttet til Danmark og stamfar til den danske linje.

Statholder Niels Trolle havde udover de nævnte børn døtrene Anne Trolle "den lærde" (død 1723) gift med Erik Bille til Kærsgård (1635-75), Lene Trolle (1643-62) gift med Enevold Parsberg (død 1680) og Helle Trolle (1657-1722) gift 1. gang med general Palle Krag (1657-1723).

Slægtstavle II over slægten Trolle.

Slægtstavle II over slægten Trolle.

II. En borgerlig slægt føres tilbage til Rasmus Nielsen Trold (ca. 1692-1757), gårdmand i Holmdrup, Skårup sogn. Dennes sønnesøn, mølle-ejer Niels Nielsen Trolle (1744-1809), var far til justitsråd Lars Trolle.

III. En anden borgerlig slægt synes at stamme fra Skåne og føres tilbage til værtshusholder i København, musketer Børge Christopher Trolle (ca. 1709– 74) der var farfar til toldassistent Carl Ludvig August Trolle. Trods fornavnesammenfald med adelsslægten Trolle ses der ikke at være forbindelse med denne.

 

Slægtstavle III over slægten Trolle.

Slægtstavle III over slægten Trolle.

Bibliografi

(I) Danmarks adels årbog VIII, 1891 411-30. P. Sjögren: Släkten Trolles historia intill år 1505, Uppsala 1944.

(II) R. Volf: Stamtavle over Anders Coldings slægt fra Skrave, 2. udg. 1917 85-90. Slægtstavlesamlingen, 1931.

(II) Th. Hauch-Fausbøll: Trolle, 1938

Læs også om Trolle i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Slægtstavle I over slægten Trolle.

© Dette billede må du ...

Slægtstavle II over slægten Trolle.

© Dette billede må du ...

Slægtstavle III over slægten Trolle.

Viser 3 af 3 billeder

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Trolle
Trolle
svensk uradelsslægt og to danske borgerlige s ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Reformarbejde
I erhvervsmæssig henseende var Christian 2.s ideal ...Artikel i Danmarkshistorien
Kærsgård
(1499 Kerssgord 'gården ved kæret'), Kjærsgård , ...Artikel i Den Store Danske
Skårup
by på Fyn 7 km nordøst for Svendborg; 1807 indb ...Artikel i Den Store Danske
Svensk
Svensk er nationalsprog i Sverige og i det offi ...Artikel i Den Store Danske
justitsråd
dansk titel, der gav rang i 4. eller 5. rangklasse. ...Artikel i Den Store Danske
Danmark og omverdenen
Eftertiden har i vel høj grad været tilbøjelig til at ...Artikel i Danmarkshistorien
Skåne
det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægn ...Artikel i Den Store Danske
Bille
dansk adelig slægt. Næst efter Rosenkrantzer ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
HHW
18/07/2011
TJx
18/07/2011
  • Læst 797 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki