Dansk Biografisk Leksikon

Hans Frandsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Frandsen,  1532-4.7.1584, læge, digter. Efter at have gået i sin fødebys skole rejste Hans Frandsen 1551 til Wittenberg, tog her 27.2.1556 magistergraden, fortsatte studierne ved andre tyske universiteter (Tübingen 1559), drog derefter til Frankrig hvor han 1559 blev dr.med., 1560 var han i Montpellier, og udnævntes 25.12.1560 til professor i medicin ved Kbh.s universitet. Tre gange var han universitetets rektor.

Som mediciner hørte han til den ældre retning for hvilken bøgerne, ikke eksperimenterne, var det afgørende; han foredrog derfor faget ved at læse over Hippokrates og Galen, af hvis værker han desuden udgav adskillige i latinsk oversættelse til brug for de studerende. Ved siden af var han latindigter og nød som sådan stor anseelse. Allerede 1556 havde han i Wittenberg udgivet et sindrigt De oculorum fabricatione et coloribus liber elegiaco carmine (oversat af K. Schwanenflügel i G. Norrie: Den danske Oftalmologis Historie, 1925); under opholdet i Heidelberg kreeredes han til poeta laureatus, og 1561 udkom i Lyon en samling af hans Carmina. Også enkelte danske digte har han skrevet, deriblandt det smukke ærevers foran Anders Sørensen Vedels oversættelse af Saxo 1575. Foruden til Vedel stod han i nært forhold til Niels Hemmingsen hvis teologiske anskuelser han delte, og var, trods forskellig videnskabelig indstilling, ven af Tyge Brahe der ved hans død skrev et latinsk digt til hans ære.

Familie

Hans Frandsen blev født i Ribe, død i Kbh. Forældre: borger Frands Madsen og en datter af herredsfoged Peder Troelsen. Gift 1566 i Kbh. med Marine Lauridsdatter Bagge, født ca. 1523, død 16.7.1587 (gift 1. gang med kgl. sekretær Antonius Hanisch, død 1561), d. af Laurids Bagge.

Bibliografi

G.L. Grove: Slægten Plum, 1903 19-21 97-102. H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. II, 1869-72 543-56; IV, 1868-74 301-03. P.L. Panum: Vort med. fakultets oprindelse og barndom, 1879 44f. G. Norrie: Den danske oftalmologis hist., 1925 7–14. Apoteker Sibbernsens Saxobog, 1927.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Wittenberg
by ved Elben i den tyske delstat Sachsen-Anha ...Artikel i Den Store Danske
Montpellier
by i Frankrig 15 km fra Middelhavskysten og 125 ...Artikel i Den Store Danske
Vedel
dansk slægt, hvis navn er en latinisering af byn ...Artikel i Den Store Danske
Heidelberg
by 18 km sydøst for Mannheim i den tyske dels ...Artikel i Den Store Danske
Niels Hemmingsen
latin Nicolaus Hemmingius , maj/juni 1513-23 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CSPet
18/07/2011
  • Læst 781 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki