Dansk Biografisk Leksikon

Herman Nielsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Herman Nielsen,  6.9.1882-19.1.1960, læge. Født i Kbh. (Holmens), død i Åbyhøj, urne sst. N. blev student 1901 (privat dimitteret) og medicinsk kandidat 1907. Efter kortvarig hospitalstjeneste og flere job som skibslæge nedsatte N. sig som praktiserende læge, først i Løgstør (1912) og fra 1914 i Åbyhøj hvor han tillige blev jernbanelæge. – En brændende interesse for laboratorieundersøgelser i forbindelse med klinisk forskning førte N. ind på oprettelsen af et eget laboratorium der i særlig grad arbejdede med undersøgelse af hormonbestemmelser. Han ydede her en pionerindsats der gav læger landet over mulighed for klinisk endokrinologisk diagnostik. Foruden talrige forelæsninger publicerede N. en række tidsskriftartikler om hormonbestemmelser og -behandling samt analytisk-kemiske arbejder om chelationsprincippet. 1938-42 udkom hans Forelæsninger over klinisk Endokrinologi I-III der ved velskreven kombination af kliniske oversigter og grundige laboratorieundersøgelser blev en skelsættende lærebog i dette nye fag. Sideløbende med denne forskning fik hans interesse for de mere filosofiske problemer inden for lægegerningen ham til 1948 at publicere bogen om Det vitale Princip (fransk udg. 1949) og tre år senere Anatole France. Kvinden og Kærligheden. 1950 promoveredes han til dr.med. h.c. ved Lunds universitet. – N. var medlem af Jysk med. selskabs bestyrelse 1934-42 og medstifter af Jysk selskab for fysik og kemi.

Familie

Forældre: inspektør Carl Christian N. (1858-1928) og Sidse Kirstine Andersen (ca. 1867-1905). Gift 1. gang 19.7.1910 på Frbg. med Mary Elisabeth Øller, født 31.1.1884 i Kbh., død nov. 1943 i Stockholm, d. af hofguldtrækker Alfred Ragnar Emanuel Ø. og Marie Charlotte Vilhelmina Forsberg. Ægteskabet opløst 1926. Gift 2. gang 17.10.1926 i Harlev med Nicoline Alexandra Jensen, født 28.7.1902 i Århus (Frue), d. af syerske Andrea Christine Sophie J.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Irgens Villaume i Ugeskr. for læger CXXII, 1960 157.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Anatole France
pseudonym for François-Anatole Thibault , 16 ...Artikel i Den Store Danske
Løgstør
by mellem Løgstør Bredning og Aggersund i Lim ...Artikel i Den Store Danske
Åbyhøj
vestlig bydel i Aarhus, 4 km fra centrum. Byområ ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ESno
18/07/2011
  • Læst 450 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki